Capitolul 12

Lupta dintre Efraím şi Galaád

1 Oamenii din Efraím s-au adunat şi au traversat [cetatea] Ţafón şi i-au zis lui Iéfte: „Pentru ce te-ai dus să lupţi împotriva fiilor lui Amón, şi pe noi nu ne-ai chemat să mergem cu tine? Vom da foc casei tale deasupra ta”. 2 Iéfte le-a răspuns: „Eu şi poporul meu am fost în mare ceartă cu fiii lui Amón; v-am chemat, dar nu m-aţi salvat din mâna lor. 3 Am văzut că nu aţi venit să mă salvaţi, mi-am riscat viaţa şi am trecut la fiii lui Amón şi Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce veniţi azi să luptaţi împotriva mea?”. 4 Iéfte i-a adunat pe toţi oamenii din Galaád şi a mers la luptă împotriva lui Efraím. Oamenii din Galaád l-au lovit pe Efraím, căci spuneau: „Voi, cei din Galaád, sunteţi nişte fugari din Efraím şi din Manáse”. 5 Cei din Galaád au capturat vadurile Iordánului care aparţineau lui Efraím. Când fugarii din Efraím ziceau „Vreau să trec”, oamenii din Galaád îi întrebau: „Eşti din Efraím”, şi ei ziceau „Nu!”; 6 îi ziceau: „Spune, te rog: «Şibólet»”. Şi el zicea: „Sibólet”, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbaţii din Galaád îl prindeau şi-l înjunghiau lângă vadurile Iordánului. Au căzut atunci patruzeci şi două de mii [de oameni] din Efraím.

Moartea lui Iéfte

7 Iéfte a fost judecător în Israél timp de şase ani. Iéfte din Galaád a murit şi a fost înmormântat într-una din cetăţile din Galaád.

Ibţán

8 După el a fost judecător în Israél Ibţán din Betleém. 9 El a avut treizeci de fii, a dat în căsătorie treizeci de fiice şi a adus din afară trezeci de soţii pentru fiii săi. El a fost judecător în Israél timp de şapte ani. 10 Ibţán a murit şi a fost înmormântat în Betleém.

Élon

11 După el a fost judecător în Israél Élon din Zabulón. El a fost judecător în Israél timp de zece ani. 12 Élon din Zabulón a murit şi a fost înmormântat la Aialón, în ţinutul lui Zabulón.

Abdón

13 După el a fost judecător în Israél Abdón, fiul lui Hilél, din Piratón. 14 El a avut patruzeci de fii şi treizeci de nepoţi care călăreau pe şaptezeci de măgari. El a fost judecător în Israél timp de opt ani. 15 Abdón, fiul lui Hilél, din Piratón, a murit şi a fost înmormântat în Piratón, în ţinutul lui Efraím, pe muntele lui Amaléc.