Capitolul 13

SAMSÓN

Vestirea naşterii lui Samsón

1 Fiii lui Israél au continuat să facă ceea ce este rău în ochii Domnului şi Domnul i-a dat în mâna filisténilor timp de patruzeci de ani.

2 Era un om în Ţoréea din familia [fiilor] lui Dan, al cărui nume era Manóah. Soţia lui era sterilă şi nu putea avea copii. 3 Îngerul Domnului s-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată, tu eşti sterilă şi nu ai copii, dar vei zămisli şi vei naşte un copil. 4 Acum, ai grijă să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic impur! 5 Vei zămisli şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui pentru că acest copil va fi consacrat lui Dumnezeu din sânul [mamei] sale. El va începe să-l elibereze pe Israél din mâna filisténilor”. 6 Femeia s-a dus şi a spus soţului ei: „Un om al lui Dumnezeu a venit la mine; avea înfăţişarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte înfricoşătoare. Nu l-am întrebat de unde este şi nici nu mi-a spus care este numele lui. 7 Dar mi-a zis: «Vei zămisli şi vei naşte un fiu; acum, să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic impur, pentru că acest copil va fi consacrat lui Dumnezeu din sânul [mamei] sale până în ziua morţii lui!»”.

A doua apariţie a îngerului

8 Manóah s-a rugat Domnului: „Te rog, Doamne, să mai vină încă o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis şi să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naşte!”. 9 Dumnezeu a ascultat glasul lui Manóah şi îngerul lui Dumnezeu a venit din nou la femeie. Ea era la câmp, iar Manóah, soţul ei, nu era cu ea. 10 Ea a alergat repede şi i-a spus soţului ei: „Iată, mi s-a arătat omul care a venit la mine în ziua [aceea]”. 11 Manóah s-a ridicat, a mers după soţia lui, a mers la omul [acela] şi i-a zis: „Tu [eşti cel care] ai vorbit cu soţia [mea]?”. El a răspuns: „Eu sunt”. 12 Manóah a zis: ,,Când se vor împlini cuvintele tale, ce regulă va fi pentru copil şi ce este de făcut pentru el?”. 13 Îngerul Domnului i-a răspuns lui Manóah: „Femeia să păzească tot ceea ce i-am zis! 14 Să nu mănânce nimic din ceea ce iese din viţa-de-vie; să nu bea nici vin, nici băutură tare şi nimic impur să nu mănânce! Să păzească tot ce i-am poruncit!”. 15 Manóah i-a zis îngerului Domnului: „Permite-ne să te reţinem şi să pregătim înaintea ta un ied!”. 16 Îngerul Domnului i-a răspuns lui Manóah: „Dacă vrei să mă reţii, nu voi mânca din pâinea ta; dar dacă vrei să aduci o ardere de tot Domnului, adu-o!”. Căci Manóah nu ştia că era îngerul Domnului. 17 Manóah i-a zis îngerului Domnului: „Care este numele tău ca, atunci când se vor împlini cuvintele tale, să te cinstim?”. 18 Îngerul Domnului i-a răspuns: „De ce mă întrebi despre numele meu? El este minunat!”. 19 Manóah a luat iedul şi ofranda şi a adus pe stâncă [jertfă] Domnului care face minuni. Manóah şi soţia lui priveau. 20 În timp ce flacăra urca de pe altar spre cer, îngerul Domnului a urcat în flacăra altarului. Văzând Manóah şi soţia lui [lucrul acesta], au căzut cu faţa la pământ. 21 Îngerul Domnului nu li s-a mai arătat lui Manóah şi soţiei lui. Atunci Manóah a înţeles că este îngerul Domnului. 22 Manóah a zis soţiei sale: „Vom muri, căci l-am văzut pe Dumnezeu”. 23 Soţia lui i-a răspuns: „Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot şi ofranda; nu ne-ar fi arătat toate acestea şi nu ne-ar fi făcut să auzim acum [lucruri] ca acestea”. 24 Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samsón. Copilul a crescut şi Domnul l-a binecuvântat. 25 Duhul Domnului a început să-l pună în mişcare la Mahané-Dan, între Ţoréea şi Eştaól.