Capitolul 3

1 Acestea sunt popoarele pe care le-a lăsat Domnul ca să îl încerce prin ele pe Israél şi pe toţi cei care nu au cunoscut războaiele din Canaán, 2 [aceasta] numai ca să cunoască generaţiile fiilor lui Israél şi să înveţe războiul, cel puţin aceia care nu l-au cunoscut înainte: 3 cele cinci căpetenii ale filisténilor, toţi canaaneénii, sidoniénii şi hevéii care locuiau pe muntele Libánului, de la muntele Báal-Hermón până la intrarea în Hamát. 4 [Acestea] au fost pentru ca să îl încerce prin ele pe Israél şi să ştie dacă ascultă de poruncile Domnului pe care le-a poruncit părinţilor lor prin Moise. 5 Fiii lui Israél au locuit printre canaaneéni, hetéi, amoréi, ferezéi, hevéi şi iebuséi. 6 Au luat fetele lor de soţii şi le-au dat pe fetele lor de soţii fiilor lor; i-au slujit pe dumnezeii lor.

II. ISTORIA JUDECĂTORILOR

Otniél

7 Fiii lui Israél au făcut ceea ce este rău înaintea Domnului, l-au uitat pe Domnul Dumnezeul lor şi i-au slujit pe Baáli şi pe Aşére. 8 Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israél şi i-a dat în mâna lui Cuşán-Rişatáim, regele din Arám Naharáim. Fiii lui Israél l-au slujit pe Cuşán-Rişatáim [timp de] opt ani.

9 Fiii lui Israél au strigat către Domnul şi Domnul le-a ridicat un eliberator care i-a eliberat: pe Otniél, fiul lui Chenáz, fratele cel mai mic al lui Cáleb. 10 Duhul Domnului a fost peste el şi [Otniél] a fost judecător peste Israél. Domnul l-a dat în mâna lui pe Cuşán-Rişatáim, regele din Arám, şi mâna lui a fost puternică asupra lui Cuşán-Rişatáim. 11 Ţara a avut linişte timp de patruzeci de ani. Apoi Otniél, fiul lui Chenáz, a murit.

Ehúd

12 Fiii lui Israél au continuat să facă ceea ce este rău în ochii Domnului. Domnul l-a întărit pe Eglón, regele din Moáb, împotriva lui Israél, pentru că au făcut ceea ce este rău în ochii Domnului. 13 [Eglón] i-a adunat la el pe fiii lui Amón şi pe cei ai lui Amaléc. Au mers şi l-au bătut pe Israél şi au pus stăpânire peste Ierihón. 14 Fiii lui Israél l-au slujit pe Eglón, regele din Moáb, timp de optsprezece ani.

15 Fiii lui Israél au strigat către Domnul şi Domnul le-a ridicat un eliberator, pe Ehúd, fiul lui Ghéra, [din tribul lui] Beniamín, care era stângaci. Fiii lui Israél i-au trimis prin el un dar lui Eglón, regele din Moáb. 16 Ehúd şi-a făcut o sabie cu două tăişuri, lungă de un cot şi a ascuns-o sub haina sa, în partea dreaptă. 17 A dus darul lui Eglón, regele din Moáb. Eglón era un om foarte gras. 18 După ce a oferit darul, a dat drumul oamenilor care purtaseră darul. 19 El s-a întors de la idolii care erau lângă Ghilgál şi a zis: „Am un cuvânt secret pentru tine, rege!”. El a zis: „Linişte!”. Toţi cei care stăteau lângă el au ieşit de la el. 20 Ehúd a intrat la el pe când stătea în camera răcoroasă pe care o avea numai pentru el. Ehúd i-a zis: „Am un cuvânt foarte important pentru tine”. Şi el s-a ridicat de pe tron. 21 Ehúd şi-a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă şi i-a înfipt-o în burtă. 22 A intrat chiar şi mânerul după lamă şi grăsimea s-a închis peste lamă pentru că nu a putut scoate sabia din burtă. Apoi el a ieşit pe fereastră. 23 Ehúd a ieşit în pridvor, a închis după el uşile camerei de sus şi le-a încuiat.

24 După ce a ieşit el, au venit slujitorii regelui şi s-au uitat. Iată, uşile camerei de sus erau încuiate. Ei au zis: „Fără îndoială, şi-a acoperit picioarele în camera răcoroasă”. 25 Au aşteptat multă vreme, dar nu era nimeni care să deschidă uşile camerei de sus. Au luat cheia şi au descuiat şi, iată, stăpânul lor era căzut mort la pământ.

26 În timp ce ei întârziau, Ehúd a fugit, a trecut pe la idoli şi a scăpat spre Seír. 27 Când a ajuns, a sunat din trâmbiţă în muntele lui Efraím. Fiii lui Israél au coborât cu el din munte şi el era în fruntea lor. 28 El le-a zis: „Veniţi după mine, căci Domnul i-a dat pe duşmanii voştri, pe cei din Moáb, în mâinile voastre!”. Ei au mers după el şi au capturat vadurile Iordánului – cele care aparţineau lui Moáb – şi nu au lăsat pe nimeni să treacă. 29 În acel timp, l-au lovit pe Moáb, cam zece mii de oameni, toţi robuşti şi toţi puternici. Nu a scăpat nimeni. 30 În ziua aceea, Moáb a fost umilit sub mâna lui Israél. Apoi ţara a avut linişte timp de optzeci de ani.

Şamgár

31 După el a fost Şamgár, fiul lui Anát. El i-a lovit pe filisténi, şase sute de oameni, cu un ghimpe [de mânat] boii. A fost şi el un eliberator al lui Israél.