Capitolul 4

Debóra şi Barác

1 Fiii lui Israél au continuat să facă ceea ce este rău în ochii Domnului după moartea lui Ehúd. 2 Domnul i-a dat în mâinile lui Iabín, regele din Canaán, care domnea la Haţór. Căpetenia armatei lui era Siséra, care locuia la Haróşet-Goím.

3 Fiii lui Israél au strigat către Domnul, căci [Iabín] avea nouă sute de care de fier şi îi asuprea crunt pe fiii lui Israél de douăzeci de ani.

4 În acel timp, judecător în Israél era Debóra, profetesa, soţia lui Lapidót. 5 Ea locuia sub palmierul Debórei, între Ráma şi Bétel, în muntele lui Efraím, iar fiii lui Israél urcau la ea pentru judecată. 6 Ea a trimis să-l cheme pe Barác, fiul lui Abinóam, din Chédeş-Neftáli şi i-a zis: „Oare nu a poruncit Domnul Dumnezeul lui Israél: «Mergi pe muntele Tábor şi ia cu tine zece mii de oameni dintre fiii lui Neftáli şi dintre fiii lui Zabulón! 7 Îl voi atrage spre tine, la pârâul Chişón, pe Siséra, căpetenia armatei lui Iabín, împreună cu carele şi trupele lui şi-l voi da în mâinile tale»?”. 8 Barác i-a zis: „Dacă vii tu cu mine, voi merge; dar dacă nu vii cu mine, nu voi merge”. 9 Ea a zis: „Voi merge cu tine, doar că nu va fi spre onoarea ta drumul pe care mergi pentru că Domnul îl va da pe Siséra în mâna unei femei”. Debóra s-a ridicat şi s-a dus cu Barác la Chédeş.

Lupta şi fuga lui Siséra

10 Barác i-a chemat pe Zabulón şi Neftáli la Chédeş; zece mii de oameni mergeau după el, iar Debóra a mers cu el.

11 (Héber, chenéul, se despărţise de Cáin, de fiii lui Hobáb, socrul lui Moise, şi îşi întinsese cortul la stejarul Ţaanáim, lângă Chédeş).

12 I s-a spus lui Siséra că Barác, fiul lui Abinóam, a urcat pe muntele Tábor. 13 Siséra a chemat toate carele – nouă sute de care de fier – şi tot poporul care era cu el de la Haróşet-Goím la pârâul Chişón. 14 Debóra i-a zis lui Barác: „Scoală-te, căci aceasta este ziua în care Domnul îl dă pe Siséra în mâinile tale! Oare nu iese Domnul înaintea ta?”. Barác a coborât de pe muntele Tábor cu cei zece mii de oameni după el. 15 Domnul i-a trecut pe Siséra, toate carele şi toate trupele lui prin ascuţişul sabiei înaintea lui Barác. Siséra a coborât din carul lui şi a fugit pe jos. 16 Barác a urmărit carele şi tabăra până la Haróşet-Goím. A trecut toată tabăra lui Siséra prin ascuţişul sabiei: nu a rămas nimeni.

Moartea lui Siséra

17 Siséra a fugit pe jos la cortul Iaélei, soţia lui Héber, chenéul; căci era pace între Iabín, regele din Haţór, şi casa lui Héber, chenéul. 18 Iaéla a ieşit înaintea lui Siséra şi i-a zis: „Intră, domnul meu, intră la mine şi nu te teme!”. El a intrat la ea în cort şi ea l-a acoperit cu o învelitoare. 19 El i-a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă, căci mi-e sete!”. Ea a deschis burduful cu lapte, i-a dat să bea şi l-a acoperit. 20 El i-a zis: „Stai la intrarea cortului şi dacă vine cineva şi te întreabă: «Este cineva aici?», să răspunzi: «Nu»!”. 21 Iaéla, soţia lui Héber, a luat un ţăruş de cort, a luat în mâna sa ciocanul, a venit la el pe ascuns şi i-a înfipt ţăruşul în tâmplă şi a intrat [ţăruşul] în pământ. El dormea, căci era obosit. Şi a murit. 22 Pe când Barác îl urmărea pe Siséra, Iaéla i-a ieşit înainte şi i-a zis: „Vino şi ţi-l voi arăta pe omul pe care-l cauţi!”. El a intrat la ea şi, iată, Siséra stătea întins, mort, cu ţăruşul [înfipt] în tâmplă.

23 În ziua aceea, Dumnezeu l-a umilit pe Iabín, regele din Canaán, înaintea fiilor lui Israél. 24 Mâna fiilor lui Israél a fost grea asupra lui Iabín, regele din Canaán, până ce l-au nimicit pe Iabín, regele din Canaán.