Capitolul 6

GHEDEÓN ŞI ABIMELEC

Israél, oprimat de Madián

1 Fiii lui Israél au făcut ceea este rău în ochii Domnului şi Domnul i-a dat în mâna lui Madián timp de şapte ani. 2 Mâna lui Madián s-a făcut grea împotriva lui Israél. Din cauza lui Madián, fiii lui Israél şi-au făcut săpături în munţi: peşteri şi locuri întărite. 3 Când fiii lui Israél semănau, urcau împotriva lor Madián, Amaléc şi fiii răsăritului. 4 Îşi fixau taberele în apropierea lor şi distrugeau produsele pământului până la Gáza: nu rămânea în Israél din cele pentru viaţă nimic, nici oaie, nici bou şi nici măgar. 5 Căci ei urcau împreună cu turmele, corturile lor erau numeroase ca lăcustele, iar cămilele lor erau fără număr: veneau în ţară ca să o prădeze. 6 Israél a sărăcit foarte mult din cauza lui Madián. Atunci fiii lui Israél au strigat către Domnul.

Intervenţia unui profet

7 Când fiii lui Israél au strigat către Domnul din cauza lui Madián, 8 Domnul a trimis la fiii lui Israél un profet. El le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Eu v-am scos din Egipt, v-am făcut să ieşiţi din casa sclaviei, 9 v-am eliberat din mâna egipténilor şi din mâna tuturor celor care vă asupreau, i-am alungat din faţa voastră şi v-am dat vouă ţara lor. 10 V-am zis: ‹Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; nu vă temeţi de dumnezeii amoréilor în a căror ţară locuiţi!›. Dar voi nu aţi ascultat de glasul meu»”.

Vocaţia lui Ghedeón

11 A venit îngerul Domnului şi a stat sub stejarul din Ófra, care era al lui Ióas, [din familia] lui Abíezer. Ghedeón, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madián. 12 Îngerul Domnului i s-a arătat şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!”. 13 Ghedeón i-a zis: „Of, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, de ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile sale pe care ni le istorisesc părinţii noştri atunci când spun: «Oare nu ne-a scos Domnul din Egipt?»? Acum Domnul ne-a părăsit şi ne-a dat în mâna lui Madián”.

14 Domnul s-a întors spre el şi a zis: „Mergi cu puterea aceasta pe care o ai şi salvează-l pe Israél din mâna lui Madián! Oare nu te trimit eu?”. 15 [Ghedeón] i-a zis: „Of, domnul meu, cu ce să-l eliberez pe Israél? Iată, familia mea este cea mai săracă din Manáse şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu!”. 16 Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tine şi-l vei lovi pe Madián ca pe un singur om”. 17 Ghedeón i-a zis: „Dacă am aflat har în ochii tăi, dă-mi un semn că tu eşti cel care vorbeşte cu mine! 18 Nu te îndepărta de aici, te rog, până mă voi întoarce la tine să-mi aduc ofranda şi să o pun înaintea ta!”. Şi [Domnul] a zis: „Voi rămâne până te vei întoarce”.

19 Ghedeón a mers, a pregătit un ied şi a făcut ázime dintr-o éfă de făină. A pus carnea într-un coş şi zeama a turnat-o într-un vas; le-a adus sub stejar şi i le-a pus înainte. 20 Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea şi ázimele, pune-le pe stânca aceasta şi varsă zeama!”. Şi el a făcut aşa. 21 Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână, a atins carnea şi ázimele şi a ieşit din stâncă un foc care a mistuit carnea şi ázimele. Apoi îngerul Domnului a dispărut dinaintea lui. 22 Ghedeón şi-a dat seama că era îngerul Domnului. A zis: „Ah, Stăpâne Doamne! L-am văzut pe îngerul Domnului faţă în faţă”. 23 Domnul i-a zis: „Pace ţie, nu te teme: nu vei muri!”. 24 Ghedeón a zidit acolo un altar Domnului şi i-a pus numele „Domnul este pacea”. [Altarul] acesta este şi astăzi la Ófra, din Abíezer.

Ghedeón, împotriva lui Báal

25 În acea noapte Domnul i-a zis lui Ghedeón: „Ia un viţel de la tatăl tău şi un al doilea taur de şapte ani! Distruge altarul lui Báal care este al tatălui tău şi taie Aşéra care este lângă [altar]! 26 Zideşte un altar pentru Domnul Dumnezeul tău pe vârful acestei stânci, după rânduială. Ia al doilea taur şi adu-l ca ardere de tot cu lemnele Aşérei pe care o vei tăia!”. 27 Ghedeón a luat zece oameni dintre slujitorii lui şi a făcut ce spusese Domnul; dar, fiindcă se temea de casa tatălui său şi de oamenii cetăţii să o facă ziua, a făcut-o noaptea. 28 Când s-au trezit oamenii din cetate dimineaţa, iată că altarul lui Báal era dărâmat, Aşéra de lângă el era tăiată şi al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese construit. 29 Ei şi-au zis unul altuia: „Cine a făcut lucrul acesta?”. Au întrebat, au căutat şi au zis: „Ghedeón, fiul lui Ióas, a făcut lucrul acesta”. 30 Atunci oamenii cetăţii i-au zis lui Ióas: „Scoate-l pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Báal şi a tăiat Aşéra care era lângă el!”. 31 Ióas le-a zis celor care stăteau în faţa lui: „Vreţi voi să-l apăraţi pe Báal? Sau vreţi voi să-l salvaţi? Cine îl va apăra să moară până dimineaţă! Dacă este dumnezeu, să se apere singur pentru că i-au dărâmat altarul”. 32 În ziua aceea i-au pus lui [Ghedeón] numele Ierubáal, căci au zis: „Să se apere Báal fiindcă i s-a dărâmat altarul!”.

Pregătirea campaniei împotriva lui Madián

33 Întreg Madiánul, Amaléc şi fiii răsăritului s-au adunat împreună, au trecut şi şi-au fixat tabăra în valea Izreél. 34 Duhul Domnului l-a învăluit pe Ghedeón; el a sunat din trâmbiţă şi Abíezer a mers după el. 35 A trimis mesageri în întregul Manáse, care şi acesta a mers în urma lui. A trimis mesageri în Aşér, în Zabulón şi în Neftáli şi ei au urcat înaintea lor.

36 Ghedeón i-a zis lui Dumnezeu: „Dacă vrei să-l eliberezi pe Israél prin mâna mea, după cum ai spus, 37 iată, voi pune un văl de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă şi tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaşte că îl vei elibera pe Israél prin mâna mea, după cum ai spus”. 38 Şi aşa s-a întâmplat. S-a trezit a doua [zi] dimineaţă, a stors roua din văl şi a umplut o cupă cu apă. 39 Ghedeón i-a zis lui Dumnezeu: „Să nu te mânii împotriva mea; nu voi mai vorbi decât de data aceasta! Aş vrea să încerc numai încă o dată vălul [de lână]: numai vălul să rămână uscat, iar tot pământul să fie acoperit cu rouă”. 40 În noaptea aceea, Dumnezeu a făcut aşa. Numai vălul a rămas uscat, iar pe tot pământul era rouă.