Capitolul 7

Domnul restrânge armata lui Ghedeón

1 Ierubáal, adică Ghedeón, şi tot poporul care era cu el s-au trezit şi şi-au fixat tabăra la En-Haród. Tabăra lui Madián era la nord de ei, de la colina Móre în vale. 2 Domnul i-a zis lui Ghedeón: „Poporul pe care-l ai cu tine este prea mare ca să-l dau pe Madián în mâna lui; Israél ar putea să se laude împotriva mea şi să zică: «Am fost salvat prin mâna mea». 3 Acum strigă în auzul poporului: «Cine este fricos sau tremură să se întoarcă şi să plece de la muntele Galaád!»”. Şi s-au întors douăzeci şi două de mii de oameni din popor; şi au mai rămas zece mii.

4 Domnul i-a zis lui Ghedeón: „Poporul este încă prea mare. Coboară-i la apă şi îi voi pune la încercare acolo! Acela despre care îţi voi spune: «Acesta să meargă cu tine!», acela va merge cu tine; şi despre care îţi voi spune: «Acesta să nu meargă cu tine!», acela nu va merge”. 5 A coborât poporul la apă şi Domnul i-a zis lui Ghedeón: „Pe toţi cei ce vor linge apa cu limba aşa cum linge câinele, pune-i într-o parte, iar pe cei care se vor îngenunchea să bea, [în altă parte]!”. 6 Cei care au lins apa ducând-o la gură cu mâna au fost în număr de trei sute de oameni; restul poporului a îngenunchiat să bea apă. 7 Domnul i-a zis lui Ghedeón: „Cu cei trei sute de oameni care au lins [apa] vă voi elibera şi-l voi da pe Madián în mâna ta. Toţi ceilalţi din popor să meargă fiecare acasă!”. 8 Au luat proviziile poporului şi trâmbiţele lui. Apoi Ghedeón i-a trimis pe toţi bărbaţii lui Israél, pe fiecare la cortul lui, şi i-a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madián era mai jos, în vale.

9 În noaptea aceea, Domnul i-a zis lui Ghedeón: „Ridică-te şi coboară în tabără, căci am dat-o în mâinile tale! 10 Dacă ţi-e frică să cobori, coboară cu Pura, slujitorul tău, în tabără! 11 Să asculţi ce vor zice, apoi să-ţi întăreşti mâinile şi să cobori în tabără!”. Au coborât el şi Pura, slujitorul său, la marginea avanposturilor taberei.

12 Madián, Amaléc şi toţi fiii răsăritului erau răspândiţi în vale ca o mulţime de lăcuste, iar cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. 13 Ghedeón a sosit şi iată că un om istorisea vecinului său un vis. El zicea: „Am visat un vis: se făcea că o pâine rotundă de orz se rostogolea în tabăra lui Madián; a venit şi a lovit cortul şi a căzut; a dat peste cap cortul şi s-a răsturnat”. 14 Vecinul a răspuns: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeón, fiul lui Ióas, om din Israél; Dumnezeu i-a dat în mâinile lui pe Madián şi toată tabăra”. 15 Când a auzit Ghedeón istorisirea visului şi înţelesul lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israél şi a zis: „Ridicaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madián!”.

16 I-a împărţit pe cei trei sute de oameni în trei grupe, le-a dat trâmbiţe în mâinile tuturor, urcioare goale şi făclii în urcioare. 17 El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine şi să faceţi ca mine! Când voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu! 18 Când vom suna din trâmbiţă eu şi toţi cei care sunt cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei şi să strigaţi: «Pentru Domnul şi pentru Ghedeón»!”.

19 Ghedeón şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la marginea taberei la începutul străjii de la miezul nopţii, imediat după ce i-au instalat pe străjeri. Au sunat din trâmbiţă şi au spart urcioarele pe care le aveau în mână. 20 Cele trei grupe au sunat din trâmbiţă şi au spart urcioarele; au luat făcliile în mâna stângă şi trâmbiţele în mâna dreaptă ca să sune şi au strigat: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeón!”. 21 Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei: toată tabăra a început să alerge, să urle şi să fugă. 22 Cei trei sute de oameni au sunat din trâmbiţă şi Domnul a ridicat sabia fiecăruia împotriva vecinului său în toată tabăra. Tabăra a fugit până la Bet-Şíta, spre Ţeréra, până la hotarul lui Ábel-Mehóla, lângă Tabát.

23 Bărbaţii lui Israél s-au adunat, cei din Neftáli, din Aşér şi din tot Manáse, şi l-au urmărit pe Madián. 24 Ghedeón a trimis mesageri în tot ţinutul muntos al lui Efraím ca să spună: „Coborâţi înaintea lui Madián şi luaţi-le apele până la Bet-Bará şi Iordán!”. Toţi bărbaţii lui Efraím s-au adunat şi au luat în stăpânire apele până la Bet-Bará şi Iordán. 25 Au capturat cele două căpetenii ale lui Madián: pe Óreb şi pe Zeéb. L-au ucis pe Óreb la stânca lui Óreb şi l-au ucis pe Zeéb la teascul lui Zeéb. L-au urmărit pe Madián şi au adus capetele lui Óreb şi Zeéb la Ghedeón, dincoace de Iordán.