Capitolul 8

Nemulţumirea tribului lui Efraím

1 Oamenii din Efraím i-au zis lui Ghedeón: „Ce-i cu lucrul acesta pe care ni l-ai făcut, că nu ne-ai chemat când ai mers la luptă împotriva lui Madián?”. Şi au avut o dispută aprinsă. 2 Ghedeón le-a zis: „Ce-am făcut eu în comparaţie cu voi? Oare nu e mai bun culesul boabelor rămase decât culesul viei în Abíezer?”. 3 Dumnezeu le-a dat în mâinile voastre pe căpeteniile lui Madián, pe Óreb şi pe Zeéb. Ce aş fi putut face eu pe lângă voi?”. Când le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia.

Campania lui Ghedeón în Transiordánia

4 Ghedeón a venit la Iordán şi l-a trecut, el şi cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiţi, dar urmărind [duşmanul]. 5 Le-a zis oamenilor din Sucót: „Daţi, vă rog, pâine poporului care vine după mine, căci sunt obosiţi şi sunt în urmărirea lui Zebáh şi Ţalmúna, regii din Madián”. 6 Căpeteniile din Sucót au zis: „Este oare mâna lui Zebáh şi Ţalmúna în mâinile tale ca să dăm pâine armatei tale?”. 7 Ghedeón a zis: „Ei bine, când Domnul îi va da în mâinile noastre pe Zebáh şi pe Ţalmúna, voi treiera carnea voastră cu spini din pustiu şi cu mărăcini”. 8 De acolo a urcat la Penuél şi le-a vorbit la fel. Oamenii din Penuél i-au răspuns cum i-au răspuns oamenii din Sucót. 9 Le-a zis şi celor din Penuél: „Când mă voi întoarce în pace, voi dărâma turnul acesta”.

10 Zebáh şi Ţalmúna erau la Carcor împreună cu armatele lor, cam cincisprezece mii de oameni: aceştia rămăseseră din toată tabăra fiilor răsăritului; o sută douăzeci de mii de oameni care mânuiau sabia fuseseră ucişi. 11 Ghedeón a urcat pe drumul celor care locuiesc în corturi, la est de Nóbah şi de Iogbehá, şi a lovit tabăra care se credea în siguranţă. 12 Zebáh şi Ţalmúna au fugit; Ghedeón i-a urmărit, i-a capturat pe cei doi regi din Madián – pe Zebáh şi pe Ţalmúna – şi a înspăimântat toată tabăra.

Răzbunarea lui Ghedeón

13 Ghedeón, fiul lui Ióas, s-a întors de la luptă, de la urcuşul Héres. 14 A prins un tânăr dintre cei din Sucót pe care l-a întrebat şi care i-a descris căpeteniile şi toţi bătrânii: şaptezeci şi şapte de oameni. 15 A venit la cei din Sucót şi a zis: „Iată-i pe Zebáh şi Ţalmúna pentru care m-aţi jignit, zicând: «Este oare mâna lui Zebáh şi Ţalmúna în mâinile tale ca să dăm pâine oamenilor tăi obosiţi?»!”. 16 I-a luat pe bătrânii cetăţii, spini din pustiu şi mărăcini şi i-a pedepsit cu acestea pe oamenii din Sucót. 17 A dărâmat turnul din Penuél şi i-a ucis pe oamenii cetăţii. 18 Le-a zis lui Zebáh şi lui Ţalmúna: „Cum erau oamenii pe care i-aţi ucis la Tábor?”. Ei au răspuns: „Erau ca tine, fiecare avea înfăţişarea unui fiu de rege”. 19 El a zis: ,,Erau fraţii mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul: dacă i-aţi fi lăsat în viaţă, nu v-aş fi ucis”. 20 I-a zis lui Iéter, întâiul său născut: „Ridică-te şi ucide-i!”. Dar tânărul nu şi-a scos sabia, pentru că îi era teamă, căci era încă un copil. 21 Zebáh şi Ţalmúna au zis: ,,Ridică-te tu însuţi şi ucide-ne! Căci cum e omul, aşa e şi puterea lui”. Ghedeón s-a ridicat şi i-a ucis pe Zebáh şi Ţalmúna. A luat apoi ornamentele de la gâtul cămilelor lor.

Sfârşitul activităţii lui Ghedeón

22 Oamenii lui Israél i-au zis lui Ghedeón: „Domneşte peste noi, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, pentru că ne-ai eliberat din mâna lui Madián!”. 23 Ghedeón le-a zis: „Nu voi domni eu peste voi, nici nu vor domni fiii mei peste voi, ci Domnul să domnească peste voi!”. 24 Ghedeón le-a zis: „Aş vrea să vă cer ceva: daţi-mi fiecare verigile pe care le-aţi luat ca pradă!”. Ei aveau verigi de aur întrucât erau ismaelíţi. 25 Ei au zis: „Ţi le dăm”. Au întins o mantie şi fiecare a aruncat pe ea verigile prăzii sale. 26 Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Ghedeón a fost de o mie şapte sute [de sícli] de aur, în afară de lunişoarele, de cerceii de aur şi de hainele de purpură pe care le purtau regii din Madián şi în afară de lănţişoarele care erau la gâtul cămilelor lor. 27 Ghedeón a făcut din ele un efod pe care l-a pus în cetatea lui, la Ófra, iar tot Israélul s-a desfrânat după el. Şi a fost o capcană pentru Ghedeón şi pentru casa lui.

28 Madián a fost umilit înaintea fiilor lui Israél şi nu şi-a mai ridicat capul. Ţara a avut linişte timp de patruzeci de ani, în timpul vieţii lui Ghedeón. 29 Ierubáal, fiul lui Ióas, a mers şi a locuit în casa lui. 30 Ghedeón a avut şaptezeci de fii ieşiţi din coapsele lui, căci a avut multe soţii. 31 Concubina lui care era la Síhem i-a născut, de asemenea, un fiu căruia i-a pus numele de Abimélec. 32 Ghedeón, fiul lui Ióas, a murit după o bătrâneţe fericită. L-au îngropat în mormântul lui Ióas, tatăl său, la Ófra, din Abíezer.

Recăderea Israélului

33 Când a murit Ghedeón, fiii lui Israél s-au întors să se desfrâneze după Baáli. Şi l-au luat ca dumnezeu pe Báal-Berít. 34 Fiii lui Israél nu şi-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care-i eliberase din mâna tuturor duşmanilor lor care-i înconjurau. 35 Nu au avut îndurare faţă de casa lui Ierubáal – Ghedeón – după tot binele pe care-l făcuse el lui Israél.