Capitolul 4

Lamentațiunea a patra: judecata Domnului cu privire la Sión

1 alef Cum s-a înnegrit aurul și s-a schimbat aurul cel mai bun;

pietrele sanctuarului s-au împrăștiat la capătul tuturor străzilor!

2 bet Fiii Siónului, prețioși

și socotiți ca aurul fin,

cum de sunt considerați ca oalele de lut,

lucrarea mâinilor olarului?

3 ghimel Chiar și șacalii își dau drumul

la sâni ca să-și alăpteze puii,

dar fiica poporului meu

a devenit crudă ca struții din pustiu.

4 dalet Limba sugarului se lipește

de cerul gurii din cauza setei,

pruncii cer pâine,

dar nu este cine să le-o dea.

5 he Cei care se hrăneau

cu delicatese stau dezolați pe străzi.

Cei crescuți

pe purpură îmbrățișează gunoiul.

6 waw Nelegiuirea fiicei poporului meu

este mai mare decât păcatul Sodómei,

care a fost lovită într-o clipă,

fără ca cineva să-și fi pus mâna pe ea.

7 zain Nazireii săi erau mai curați

decât zăpada, mai albi decât laptele;

trupurile lor erau mai roșii

decât coralii,

chipurile lor erau ca safirul.

8 het Fața lor s-a întunecat mai mult

decât funinginea;

nu mai sunt recunoscuți pe străzi,

pielea li s-a lipit de oase,

s-a uscat, a devenit ca lemnul.

9 tet Sunt mai fericiți cei străpunși de sabie

decât cei care sunt răzbiți de foame,

ei care se scurg răpuși

din cauza lipsei roadelor câmpului.

10 yod Mâinile femeilor, miloase,

îi fierb pe copiii lor;

ei le-au fost aliment în timpul

zdrobirii fiicei poporului meu.

11 kaf Domnul și-a satisfăcut furia,

și-a revărsat mânia lui aprinsă,

a aprins un foc în Sión,

[foc] care a devorat temeliile sale.

12 lamed Nu au crezut regii pământului

și toți locuitorii lumii că

opresorul și dușmanul ar fi putut

intra pe porțile Ierusalímului.

13 mem [Aceasta] din cauza

păcatelor profeților ei

și a nelegiuirilor preoților ei

care au vărsat în mijlocul său

sângele celor drepți.

14 nun Rătăceau ca niște orbi pe străzi,

murdari de sânge,

ca nimeni să nu poată

să le atingă hainele.

15 samec Îndepărtați-vă! Un impur!

Îndepărtați-vă, îndepărtați-vă,

căci fugeau și rătăceau

spunând printre neamuri:

„Nu vor mai locui [aici]”!

16 pe Fața Domnului i-a împrăștiat,

el nu se va mai uita la ei;

nu au ridicat fața preoților,

nu au arătat îndurare față de bătrâni.

17 ayn Ni se tot sfârșeau ochii [așteptând]

în zadar ajutorul nostru.

De la locul nostru de veghe

am vegheat spre un neam

care nu putea să ne mântuiască.

18 țade Ei vânau pașii noștri,

ca să nu mergem pe străzile noastre;

s-a apropiat sfârșitul nostru,

zilele noastre s-au împlinit,

pentru că a sosit sfârșitul nostru.

19 qof Urmăritorii noștri au fost mai iuți decât vulturii cerului, ne-au fugărit pe munți și ne-au pândit în pustiu.

20 reș Respirația nărilor noastre,

unsul Domnului,

a fost capturat în gropile lor,

el, despre care spuneam:

„Vom trăi la umbra lui printre neamuri”.

21 șin Veselește-te și bucură-te,

fiică a Edómului,

tu, care locuiești în țara Uț!

Și peste tine va trece cupa:

te vei îmbăta și te vei dezgoli.

22 tau S-a umplut nelegiuirea ta,

fiică a Siónului,

el nu te va mai deporta.

El va pedepsi nelegiuirea ta,

fiică a Edómului,

și îți va dezvălui păcatele.