Capitolul 12

Curăţirea femeilor după naşterea

1 Domnul i-a vorbit lui Moise: 2 „Spune-le fiilor lui Israél:

«Când o femeie va rămâne însărcinată şi va naşte un băiat, este impură timp de şapte zile; este impură ca în timpul ciclului ei. 3 În ziua a opta, [copilul] să fie tăiat împrejur! 4 [Femeia] să rămână treizeci şi trei de zile, ca să se cureţe de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru sfânt şi să nu intre în sanctuar până când se vor împlini zilele curăţirii ei!

5 Dacă naşte o fată, este impură timp de două săptămâni, ca în timpul ciclului; să rămână şaizeci şi şase de zile, ca să se cureţe de sângele ei! 6 Când se vor împlini zilele curăţirii ei, pentru băiat sau pentru fată, să aducă la preot, la uşa cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa pentru păcat. 7 [Preotul] să le aducă înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru ea şi ea va fi purificată de scurgerea sângelui ei!

Aceasta este legea pentru femeia care naşte un băiat sau o fată. 8 Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel: unul pentru arderea de tot şi celălalt pentru jertfa pentru păcat. Preotul să facă ispăşire pentru ea şi va fi curată!»”.