Capitolul 16

VI. ZIUA ISPĂŞIRII

1 Domnul i-a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Áaron, când s-au apropiat înaintea Domnului şi au murit. 2 Domnul i-a zis lui Moise:

„Spune-i lui Áaron, fratele tău, să nu intre oricând în sanctuar, dincolo de perdea, înaintea capacului ispăşirii care este pe arcă, pentru ca să nu moară; căci mă voi arăta în nor deasupra capacului ispăşirii.

3 Astfel să vină Áaron la sanctuar cu un viţel pentru jertfa pentru păcat şi cu un berbec pentru arderea de tot. 4 Să se îmbrace cu tunica sfântă de in, să-şi pună pe trup pantalonii de in; să se încingă cu brâul de in şi să-şi pună mitra de in! Acestea sunt veşmintele sfinte. Să-şi scalde trupul în apă şi să le îmbrace!

5 De la adunarea fiilor lui Israél să ia doi ţapi pentru jertfa pentru păcat şi un berbec pentru arderea de tot. 6 Áaron să aducă viţelul jertfei pentru păcat, care este pentru sine, şi să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui! 7 Să ia cei doi ţapi şi să-i pună înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii! 8 Áaron să arunce sorţi pentru cei doi ţapi: unul pentru Domnul şi unul pentru Azazél. 9 Áaron să aducă ţapul asupra căruia au căzut sorţii să fie pentru Domnul şi să-l ofere ca jertfă pentru păcat! 10 Iar ţapul asupra căruia au căzut sorţii să fie pentru Azazél, să-l aducă viu înaintea Domnului, ca să se facă ispăşire asupra lui şi să fie trimis la Azazél în pustiu.

11 Áaron să aducă viţelul jertfei pentru păcat care este pentru sine şi să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui! Să înjunghie viţelul jertfei pentru păcat, care este pentru sine. 12 Să ia o cădelniţă plină cu cărbuni aprinşi de pe altarul care este înaintea Domnului şi doi pumni de tămâie mirositoare fină şi să le ducă dincolo de perdea; 13 să pună tămâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum [de tămâie] să acopere capacul ispăşirii care este deasupra mărturiei, ca să nu moară! 14 Să ia din sângele viţelului şi să stropească cu degetul său înaintea capacului ispăşirii, spre răsărit: să stropească de şapte ori cu sânge înaintea capacului ispăşirii, cu degetul lui!

15 Să înjunghie ţapul jertfei pentru păcat care este pentru popor şi să-i ducă sângele dincolo de perdea! Să facă cu sângele său cum a făcut cu sângele viţelului şi să stropească pe capacul ispăşirii şi în faţa capacului ispăşirii! 16 Să facă ispăşire pentru sanctuar, pentru impurităţile fiilor lui Israél, pentru nelegiuirile lor şi pentru toate păcatele lor!

La fel să facă pentru cortul întâlnirii care este cu ei în mijlocul impurităţilor lor. 17 Să nu fie niciun om în cortul întâlnirii de când intră [Áaron ] să facă ispăşirea în sanctuar până când iese el.

Să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui şi pentru toată adunarea lui Israél. 18 Să iasă la altarul care este înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru el; să ia din sângele viţelului şi al ţapului şi să pună pe coarnele altarului de jur împrejur! 19 Să stropească cu sânge altarul cu degetul lui de şapte ori, să-l cureţe şi să-l sfinţească de impurităţile fiilor lui Israél!

20 Când termină ispăşirea sanctuarului, a cortului întâlnirii şi a altarului, să aducă ţapul cel viu! 21 Áaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească asupra lui toate fărădelegile fiilor lui Israél; toate nelegiuirile şi toate păcatele lor, să le pună pe capul ţapului, apoi să fie trimis printr-un om anume în pustiu! 22 Ţapul va purta asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ nelocuit: ţapul să fie trimis în pustiu.

23 Áaron să intre în cortul întâlnirii; să se dezbrace de veşmintele de in pe care le îmbrăcase când a intrat în sanctuar şi să le pună acolo! 24 Să-şi scalde trupul în apă, într-un loc sfânt şi să îmbrace din nou veşmintele! Apoi să iasă, să aducă arderea lui de tot şi arderea de tot a poporului şi să facă ispăşire pentru el şi pentru popor! 25 Iar grăsimea jertfei pentru păcat s-o ardă pe altar!

26 Cel care trimite ţapul pentru Azazél să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă şi, după aceea, să intre în tabără! 27 Să scoată afară din tabără viţelul jertfei pentru păcat şi ţapul jertfei pentru păcat, al căror sânge a fost adus în sanctuar pentru ispăşire, şi să le ardă în foc pieile, carnea şi excrementele! 28 Cel care le arde să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă; după aceea să intre în tabără!

29 [Aceasta] să fie pentru voi lege veşnică: în luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să vă umiliţi sufletele; să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru! 30 Căci în ziua aceasta este ispăşire pentru voi ca să vă curăţaţi: veţi fi curăţaţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31 Aceasta să fie pentru voi o sărbătoare, o zi de odihnă în care să vă umiliţi sufletele. Aceasta este o lege veşnică.

32 Să facă ispăşirea preotul care a fost uns sau cel care a fost consacrat în locul tatălui său! Să se îmbrace cu veşmintele de in, cu veşmintele sfinte! 33 Să facă ispăşire pentru sanctuarul cel sfânt, să facă ispăşire pentru cortul întâlnirii şi pentru altar şi să facă ispăşire pentru preoţi şi pentru tot poporul adunării! 34 Aceasta să fie pentru voi lege veşnică: să se facă ispăşire o dată pe an pentru fiii lui Israél, pentru păcatele lor!”.

Şi s-a făcut aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.