Capitolul 19

Prescrieri morale şi cultuale

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Spune întregii adunări a fiilor lui Israél: «Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru!

3 Fiecare să-şi cinstească mama şi tatăl şi să ţină sărbătorile mele! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

4 Să nu vă întoarceţi spre idoli şi să nu vă faceţi zei turnaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

5 Când aduceţi Domnului o jertfă pentru împăcare, s-o aduceţi ca să fiţi plăcuţi! 6 Când aduceţi jertfă, să fie mâncată în acea zi sau a doua zi; iar ceea ce rămâne pentru a treia zi să se ardă în foc! 7 Dacă se mănâncă a treia zi, este o nelegiuire: [jertfa] nu este plăcută. 8 Cel care mănâncă din ea îşi va purta vinovăţia pentru că a profanat lucrul sfânt al Domnului şi va fi nimicit din poporul său.

9 Când veţi secera holdele ţării voastre, să nu seceri colţul câmpului tău şi să nu strângi spicele rămase de la secerişul tău! 10 Să nu culegi ciorchinii rămaşi în via ta şi să nu strângi boabele căzute din via ta: să le laşi săracului şi străinului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

11 Să nu furaţi, să nu minţiţi şi să nu vă înşelaţi unii pe alţii! 12 Să nu juraţi pe numele meu în zadar şi să nu profanezi numele Dumnezeului tău! Eu sunt Domnul. 13 Să nu-l asupreşti pe aproapele tău şi să nu iei nimic cu forţa! Să nu opreşti până a doua zi plata celui tocmit cu ziua! 14 Să nu-l vorbeşti de rău pe surd şi să nu pui piedică înaintea unui orb, ci să te temi de Dumnezeul tău! Eu sunt Domnul.

15 Să nu faceţi nedreptate la judecată: să nu dispreţuieşti faţa săracului şi să nu lauzi faţa celui mare, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate! 16 Să nu umbli cu bârfă în poporul tău! Să nu te ridici împotriva sângelui aproapelui tău! Eu sunt Domnul. 17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău ca să nu porţi păcat din cauza lui! 18 Să nu te răzbuni şi să nu ţii ură pe fiii poporului tău! Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! Eu sunt Domnul.

19 Să ţineţi legile mele!

Să nu laşi să se împreuneze animalul tău cu unul de alt fel; să nu semeni ogorul tău cu două feluri de seminţe şi să nu porţi o haină ţesută din două feluri de fire!

20 Dacă un om se culcă cu o femeie şi are raporturi cu ea, dacă e sclavă logodită cu un alt bărbat şi ea n-a fost răscumpărată sau eliberată, să fie pedepsiţi amândoi, dar să nu fie daţi la moarte, pentru că ea nu era liberă! 21 El să aducă Domnului un berbec pentru jertfa sa de vinovăţie la uşa cortului întâlnirii! 22 Preotul să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului cu berbecul jertfei pentru vinovăţie pentru păcatul pe care l-a făcut; şi va fi iertat de păcatul pe care l-a făcut.

23 Când veţi intra în ţară şi veţi sădi tot felul de pomi pentru hrană, să consideraţi roadele lor ca necircumcise; timp de trei ani să fie necircumcise pentru voi; să nu mâncaţi din ele! 24 În al patrulea an, toate roadele să fie sfinţite Domnului spre lauda lui. 25 În al cincilea an, să mâncaţi roadele ca să vă fie înmulţit rodul! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

26 Să nu mâncaţi cu sânge! Să nu practicaţi ghicitoria şi vrăjitoria!

27 Să nu vă tăiaţi rotund colţurile părului şi să nu-ţi razi colţurile bărbii! 28 Să nu vă faceţi tăieturi pe trup pentru un mort şi să nu vă faceţi tatuaje pe voi! Eu sunt Domnul.

29 Să nu-ţi profanezi fiica, făcând-o să se prostitueze, ca să nu se prostitueze ţara şi să se umple de nelegiuire!

30 Să ţineţi sărbătorile mele şi să cinstiţi sanctuarul meu! Eu sunt Domnul.

31 Să nu mergeţi la necromanţi şi să nu-i căutaţi pe vrăjitori, ca să nu vă întinaţi cu ei! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

32 Să te ridici în faţa părului cărunt şi să-l cinsteşti pe bătrân! Să te temi de Dumnezeul tău! Eu sunt Domnul.

33 Când vine un străin în ţara voastră, să nu-l asupriţi! 34 Pe străin să-l consideraţi ca pe un băştinaş dintre voi; să-l iubeşti ca pe tine însuţi, căci străini aţi fost în ţara Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

35 Să nu faceţi nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, de greutate şi de capacitate! 36 Să aveţi cântare drepte, greutăţi drepte, éfa dreaptă şi hínul drept! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din ţara Egiptului.

37 Să ţineţi toate legile mele şi toate poruncile mele şi să le împliniţi! Eu sunt Domnul»”.