Capitolul 21

IX. SFINŢENIA PREOŢILOR

Norme pentru preoţi

1 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Spune-le preoţilor, fiilor lui Áaron: «Nimeni să nu se întineze pentru un mort din poporul său, 2 în afară de rudele lui cele mai apropiate: mama lui, tatăl lui, fiul lui, fratele lui 3 şi sora lui care este încă fecioară, stă lângă el şi nu este măritată: pentru ea poate să se întineze. 4 Un om de vază să nu se întineze în poporul său, profanându-se pe sine!

5 [Preoţii] să nu-şi radă capul, să nu-şi tundă colţurile bărbii şi să nu-şi facă tăieturi pe trup! 6 Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor şi să nu profaneze numele Dumnezeului lor; căci ei sunt cei care aduc Domnului jertfele mistuite prin foc, pâine pentru Dumnezeul lor; [de aceea] să fie sfinţi!

7 Să nu-şi ia de soţie o prostituată sau una dezonorată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt sfinţi pentru Dumnezeul lor!

8 Să-l consideri sfânt, căci el este cel care prezintă pâine pentru Dumnezeul tău; el să fie sfânt pentru tine, căci sfânt sunt eu, Domnul, cel care vă sfinţeşte!

9 Dacă fiica unui preot se profanează prostituându-se, îl profanează pe tatăl ei: să fie arsă în foc!

Norme pentru marele preot

10 Cel care este mare preot între fraţii lui – pe capul căruia a fost turnat untdelemnul ungerii, care a fost consacrat ca să îmbrace veşmintele – să nu-şi descopere capul şi să nu-şi sfâşie veşmintele! 11 Să nu se ducă la niciun mort şi să nu se facă impur [nici] pentru tatăl lui, nici pentru mama sa! 12 Să nu iasă din sanctuar şi să nu profaneze sanctuarul Dumnezeului său; căci diademă este untdelemnul ungerii Dumnezeului său. Eu sunt Domnul.

13 El să ia de soţie o fecioară. 14 Să nu o ia nici văduvă, nici pe cea lăsată, nici pe cea dezonorată sau prostituată, ci să ia de soţie o fecioară din poporul său! 15 Să nu-şi profaneze descendenţa în poporul său, căci eu sunt Domnul care îl sfinţeşte»”.

Impedimentele pentru preoţie

16 Domnul i-a zis lui Moise: 17 „Spune-i lui Áaron: «Nimeni din descendenţa ta, din generaţie în generaţie, care are vreun cusur să nu se apropie să prezinte pâine pentru Dumnezeul lui. 18 Niciun om cu un cusur să nu se apropie, fie orb, fie şchiop, fie desfigurat sau deformat; 19 nici cel care are piciorul rupt sau mâna ruptă; 20 nici cel ghebos sau pitic, cel cu albeaţă în ochi, cel care are râie, eczemă sau cel cu părţile bărbăteşti vătămate. 21 Nimeni din descendenţa lui Áaron, preotul care are vreun cusur să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfe mistuite de foc; are un cusur: să nu se apropie ca să prezinte pâine pentru Dumnezeul lui!

22 Din pâinea [prezentată] pentru Dumnezeul lui, fie lucruri preasfinte, fie lucruri sfinte, poate să mănânce. 23 Dar să nu vină aproape de perdea şi nici să nu se apropie de altar, căci are o infirmitate, ca să nu profaneze sanctuarul meu, căci eu sunt Domnul care îi sfinţeşte»”.

24 [Astfel] le-a vorbit Moise lui Áaron şi fiilor săi şi tuturor fiilor lui Israél.