Capitolul 2

1 Acum, pentru voi, preoților, este această poruncă. 2 Dacă nu veți asculta, dacă nu veți pune la inimă să dați glorie numelui meu – zice Domnul Sabaót –, voi trimite împotriva voastră blestemul și voi blestema binecuvântările voastre; ba chiar le-am blestemat, pentru că nu este nimeni între voi care să pună la inimă.

3 „Iată, voi mustra descendența voastră

și voi împrăștia excremente

pe fețele voastre,

excrementele sărbătorilor voastre,

și veți fi luați împreună cu ele.

4 Veți cunoaște că eu am trimis la voi

această poruncă,

pentru ca alianța mea să fie cu Lévi

– spune Domnul Sabaót.

5 Alianța mea cu el este una vie și de pace.

I-am dat lui teamă și el s-a temut

și a tremurat în fața numelui meu.

6 Legea adevărului era în gura lui

și nelegiuire nu s-a găsit pe buzele sale;

în pace și în dreptate umbla cu mine

și pe mulți i-a întors de la nelegiuire.

7 Căci buzele preotului păzesc știința

și ei caută legea din gura lui.

Pentru că el este un mesager

al Domnului Sabaót.

8 Dar voi v-ați îndepărtat de la cale

și mulți s-au poticnit de lege;

ați distrus alianța cu Lévi

– zice Domnul Sabaót.

9 De aceea, și eu v-am făcut să fiți

niște disprețuiți

și niște zdrobiți pentru tot poporul,

pentru că nu ați păzit căile mele

și v-ați înălțat fața împotriva legii.

Căsătorii mixte și divorțuri

10 Oare nu este un singur tată pentru noi toți? Oare nu un singur Dumnezeu ne-a creat? De ce ne trădăm unul pe celălalt, profanând alianța părinților noștri? 11 Iúda a trădat și a săvârșit un lucru abominábil împotriva lui Israél și a Ierusalímului, căci Iúda a profanat ce este sfânt al Domnului și pe care el îl iubește și a devenit soțul fiicei unui dumnezeu străin. 12 Domnul îl va nimici pe cel care o face, pe cel care se ridică și răspunde din corturile lui Iacób și pe cel care aduce ofrandă pentru Domnul Sabaót. 13 Acest al doilea lucru îl mai faceți: acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plâns și suspine, încât el nu se mai îndreaptă spre ofrandă ca s-o primească cu plăcere din mâna voastră. 14 Voi spuneți: «De ce?». Pentru că Domnul este martor între tine și soția tinereții tale, pe care ai trădat-o, deși ea este tovarășa ta și soția alianței tale. 15 Oare nu a făcut unul singur și restul duhului îi aparține? Cine este singurul care caută descendență de la Dumnezeu? Păziți-vă în duhul vostru și n-o trădați pe femeia tinereții voastre! 16 Căci eu îl urăsc pe cel care trimite [femeia] – spune Domnul Dumnezeul lui Israél – și pe cel care-și acoperă cu violență haina – zice Domnul Sabaót. Păziți-vă în duhul vostru și nu trădați! 17 Voi îl chinuiți pe Domnul prin cuvintele voastre și totuși spuneți: «Cum îl chinuim?». Când spuneți că «oricine face răul este bun în ochii Domnului și de ei îi place» sau «Unde este Dumnezeul judecății?»”.