Capitolul 3

Ziua Domnului

1 Iată, îl trimit pe mesagerul meu! El va îndrepta calea înaintea mea. Va intra dintr-odată în templul său Domnul pe care voi îl căutați, mesagerul alianței pe care voi îl doriți. Iată vine, zice Domnul Sabaót! 2 Cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea sta când se va arăta el? Căci el va fi ca focul celui care topește și ca leșia celui care spală. 3 Va ședea precum cel care topește și îi curăță pe fiii lui Lévi și-i va rafina ca pe aur și pe argint. Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate. 4 Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iúda și a Ierusalímului ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte. 5 Mă voi apropia de voi pentru judecată ca un martor grăbit împotriva vrăjitorilor, împotriva adulterilor și împotriva celor care jură fals, împotriva celor care-i oprimă pe cei tocmiți, pe văduvă și pe orfan, pe cei care înclină [judecata] străinului și nu se tem de mine, spune Domnul Sabaót.

Zeciuiala pentru templu

6 Căci eu sunt Domnul și nu mă schimb,

iar voi sunteți fiii lui Iacób, și nu ați dispărut.

7 Din zilele părinților voștri,

v-ați îndepărtat de hotărârile mele,

și nu le-ați păzit.

Întoarceți-vă la mine,

și eu mă voi întoarce către voi,

zice Domnul Sabaót!

Dar voi ziceți: „Cum să ne întoarcem?”.

8 Poate oare un om să-l înșele pe Dumnezeu?

Voi mă înșelați și spuneți: „Cum te înșelăm?”.

În zeciuală și în darul ridicat.

9 Voi sunteți bletemați și pe mine mă înșelați,

voi, neamul întreg!

10 Aduceți toată zeciuala în casa vistieriei

și vor fi provizii în casa mea!

Puneți-mă la încercare prin aceasta

– spune Domnul Sabaót –

dacă nu voi deschide pentru voi

stăvilarele cerului și nu voi revărsa pentru voi

binecuvântare din belșug.

11 Îi voi reproșa, pentru voi, celui care mănâncă

și nu va nimici roadele pământului vostru

și nu va face să fie neroditoare

vița-de-vie de pe câmpia voastră,

zice Domnul Sabaót.

12 Toate neamurile vă vor numi fericiți,

căci veți deveni o țară a plăcerii,

zice Domnul Sabaót.

Triumful celor drepți în Ziua Domnului

13 V-ați întărit cuvintele împotriva mea, spune Domnul, iar voi ziceți: „Ce am vorbit împotriva ta?”. 14 Voi ziceți: „Degeaba îl slujim pe Dumnezeu! Ce câștig că păzim ceea ce este de păzit al său și că umblăm jelind înaintea Domnului Sabaót? 15 Acum, noi îi socotim fericiți pe cei mândri; ba chiar se consolidează cei care săvârșesc răzvrătire; mai mult, îl încearcă pe Dumnezeu și totuși scapă”. 16 Atunci, cei care se tem de Domnul vor vorbi unul cu altul. Domnul a fost atent, a auzit și a fost scrisă o carte de memorial înaintea lui pentru cei care se tem de Domnul și se gândesc la numele lui. 17 Ei vor fi ai mei, spune Domnul Sabaót, în ziua în care îi voi face proprietatea mea. Voi avea milă de ei așa cum un om are milă de fiul său care îl slujește. 18 Vă veți întoarce și veți vedea [deosebirea] dintre cel drept și cel răzvrătit, dintre cel care-l slujește pe Dumnezeu și cel care nu-l slujește. 19 Căci, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei mândri și cei care săvârșesc nelegiuire vor fi ca pleava. Îi va arde ziua care vine, zice Domnul Sabaót, încât nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură. 20 Dar pentru voi, cei care vă temeți de numele meu, va străluci soarele dreptății, iar vindecarea va [veni] pe aripile sale. Veți ieși și veți sălta ca vițeii în grajd. 21 Îi veți călca în picioare pe cei nelegiuiți și ei vor fi ca praful sub tălpile picioarelor voastre în ziua în care eu o voi face, zice Domnul Sabaót.

Apendice

22 Amintiți-vă de legea lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o pe Hóreb pentru tot Israélul: hotărâri și judecăți.

23 Iată, îl voi trimite la voi pe Ilíe, profetul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare! 24 El va face să se întoarcă inima părinților față de copii și inima copiilor față de părinți, ca să nu vin și să lovesc țara cu distrugere.