Capitolul 7

Fariseii şi obiceiurile din bătrâni (Mt 15,1-20)

1 Nişte farisei şi unii dintre cărturari, care veniseră de la Ierusalím, s-au adunat în jurul lui 2 şi au văzut că unii dintre discipolii lui mâncau cu mâinile necurate, adică nespălate – 3 căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă dacă nu şi-au spălat mâinile cu grijă, ţinând astfel tradiţiile bătrânilor, 4 iar când [se întorc] de la piaţă, nu mănâncă dacă nu se purifică; mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor, a oalelor şi a [vaselor] de bronz. 5 Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat: „De ce discipolii tăi nu urmează tradiţiile bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile necurate?”. 6 El le-a spus: „Bine a profeţit Isaía despre voi, ipocriţilor, după cum este scris: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele, însă inima lor este departe de mine.

7 În zadar mă cinstesc propunând învăţături care sunt doar porunci ale oamenilor».

8 Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi tradiţia oamenilor”. 9 Şi le-a spus: „Frumos! Voi zădărniciţi porunca lui Dumnezeu ca să stabiliţi tradiţia voastră! 10 Căci Moise a spus: «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!» şi «Cine vorbeşte de rău pe tatăl sau pe mama, să fie dat la moarte!». 11 Voi însă spuneţi: «Dacă un om îi zice tatălui sau mamei: ‹Este corban – adică ofrandă sacră – ceea ce ţi se cuvine de la mine› », 12 voi nu-l lăsaţi să mai facă ceva pentru tatăl sau mama [lui]. 13 Astfel, suprimaţi cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră pe care voi v-o transmiteţi. Şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare”.

14 Chemând din nou mulţimea, le-a spus: „Ascultaţi-mă cu toţii şi înţelegeţi! 15 Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur”. 16 17 Când a intrat în casă, [plecând] de la mulţime, discipolii săi l-au întrebat despre parabolă, 18 iar el le-a spus: „Cum, şi voi sunteţi nepricepuţi? Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră din afară în om nu poate să-l facă impur? 19 Deoarece nu intră în inimă, ci în trup şi apoi este eliminat în loc ascuns”. Astfel, declara pure toate alimentele. 20 Şi le-a mai zis: „Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur. 21 Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele, 22 adulterele, lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, desfrâul, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi îl fac pe om impur”.

Credinţa unei femei păgâne (Mt 15,21-28)

24 Apoi, ridicându-se de acolo, a venit în ţinutul Tírului şi Sidónului şi a intrat într-o casă, voind ca nimeni să nu ştie; însă nu a putut să [rămână] ascuns, 25 căci o femeie a cărei fiică avea un duh necurat a auzit despre el şi, venind îndată, a căzut la picioarele lui. 26 Însă femeia era păgână, de origine siro-feniciană. Ea l-a rugat să alunge diavolul din fiica ei. 27 El i-a spus: „Lasă mai întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!”. 28 Dar ea i-a răspuns: „Doamne, chiar şi căţeii, sub masă, mănâncă din firimiturile copiilor”. 29 El i-a spus: „Pentru acest cuvânt, mergi: diavolul a ieşit din fiica ta!”. 30 Şi, plecând acasă, a găsit fata întinsă pe pat şi diavolul ieşise din ea.

 Vindecarea unui surdomut

31 Ieşind din nou din ţinutul Tírului, a trecut prin Sidón spre Marea Galileii, în ţinutul Decápole. 32 I-au adus un surd care vorbea cu greu şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el. 33 Luându-l la o parte din mulţime, i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba. 34 Apoi, ridicându-şi [ochii] spre cer, a suspinat şi a zis: „Éffata!”, care înseamnă „Deschide-te!”. 35 Îndată i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea corect. 36 Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui, însă cu cât mai mult le poruncea, cu atât mai mult ei îi duceau vestea 37 şi, peste măsură de uluiţi, spuneau: „Toate le-a făcut bine; chiar şi pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească”.