Capitolul 3

Predica lui Ioan Botezătorul

(Mc 1,1-8; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

1 În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul predicând în Pustiul Iudeii. 2 El zicea: „Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor!”. 3 Acesta este cel despre care a spus Isaía, profetul, care zice:

Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui!”.

4 Acest Ioan avea o haină din păr de cămilă şi centură de piele în jurul coapselor sale, iar hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică. 5 Şi veneau la el din Ierusalím, din toată Iudéea şi din toate împrejurimile Iordánului 6 şi erau botezaţi de el în râul Iordán, mărturisindu-şi păcatele.

7 Văzând că mulţi dintre farisei şi saducei veneau la botezul lui, le spunea: „Pui de vipere! Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care vine? 8 Faceţi deci rod vrednic de convertire! 9 Să nu credeţi că puteţi spune: «Îl avem de tată pe Abrahám», pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abrahám fii din pietrele acestea! 10 Securea este deja la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. 11 Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt în stare să-i duc încălţămintea. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc. 12 Lopata de vânturat este în mâna lui şi va curăţa aria sa: va aduna grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge”.

 Botezul lui Isus (Mc 1,9-11; Lc 3,21-22)

13 Atunci a venit Isus din Galiléea la Iordán, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?”. 15 Răspunzând, Isus i-a zis: „Lasă acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!”. Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui! 17 Şi iată, a fost un glas din ceruri care spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”.