Capitolul 6

III. UN NOU PROCES AL LUI ISRAÉL

Domnul intentează proces poporului său

1 Ascultați ceea ce Domnul spune:

„Ridică-te și ceartă-te cu munții

și să asculte colinele glasul tău!”.

2 Ascultaţi, munţi, cearta Domnului

și voi, temelii veșnice ale pământului!

Pentru că Domnul are un proces

împotriva poporului său,

vrea să-l certe pe Israél.

3 „Poporul meu, ce ți-am făcut

și cu ce te-am obosit?

Răspunde-mi!

4 Căci te-am făcut să ieși

din țara Egiptului,

te-am răscumpărat din casa sclavilor;

i-am trimis înaintea ta pe Moise,

pe Áaron și pe Míriam.

5 Poporul meu, amintește-ți ce plănuia Bálac, regele din Moáb,

și ce i-a răspuns Balaám, fiul lui Beór,

de la Șitím până la Ghilgál,

ca să cunoști [faptele de] dreptate

ale Domnului!

6 Cu ce voi veni

în întâmpinarea Domnului

și cu ce mă voi pleca înaintea

Dumnezeului celui Preaînalt?

Oare voi veni înaintea lui cu arderi de tot și cu viței de un an?

7 Oare îi plac Domnului miile de berbeci

și zecile de mii de râuri

de untdelemn?

Îl voi da eu pe întâiul meu

născut pentru nelegiuirea mea,

pe rodul pântecelui meu,

pentru păcatul sufletului meu?

8 Ți s-a făcut cunoscut, omule, ce este bine

și ceea ce caută Domnul de la tine:

nimic altceva decât

să împlinești judecata,

să iubești îndurarea și să umbli

în umilință cu Dumnezeul tău.

Împotriva celor care înșală în cetate

9 Glasul Domnului strigă către cetate

și [cel care are înțelepciune]

se teme de numele tău.

Ascultați, triburi! Cine a fixat?

10 Mai este vreun om în casa nelegiuită, printre vistieriile nelegiuirii

și efele micșorate și blestemate?

11 Voi putea fi curat

cu balanțele nelegiuirii

și cu sacul cu pietre înșelătoare?

12 Bogații lor s-au umplut de violență

și locuitorii lui vorbesc minciuni

și limba gurii lor este înșelătoare.

13 Și eu te voi lovi până te vei îmbolnăvi,

te voi devasta pentru păcatele tale.

14 Tu vei mânca, dar nu te vei sătura

și foamete va fi în tine.

Vei pune deoparte, dar nu vei salva,

și ceea ce vei salva voi da sabiei.

15 Vei semăna, dar nu vei secera,

vei zdrobi măsline,

dar nu te vei unge cu untdelemn,

vei face must, dar nu vei bea vin.

16 Sunt observate hotărârile lui Omrí

și toate faptele casei lui Aháb;

umblați după planurile lor,

așa încât te voi da să fii o ruină

și pe locuitorii tăi, pentru a fi scuipați.

Veți purta ocara poporului meu.