Capitolul 2

Pentru Iúda

1 Iată pe munți picioarele celui care vestește și face să se audă pacea!

Ține-ți sărbătorile, Iúda, și împlinește-ți voturile, pentru că nu va mai trece prin tine Beliál: va fi nimicit în întregime!

2 Urcă împotriva ta cel care împrăștie,

păzește întăritura ta, ai grijă la drum,

întărește-ți coapsele

și adună-ți toată puterea!

II. RUINAREA CETĂȚII NINÍVE

Asaltul

3 Căci Domnul a dus din nou mândria lui Iacób ca și mândria lui Israél.

Pentru că jefuitorii i-au jefuit

și au prădat vlăstarele lor.

4 Scutul vitejilor săi s-a înroșit,

oamenii de luptă sunt în stacojiu,

carele lucesc ca focul în ziua stabilită,

lăncile se agită.

5 Pe străzi năvălesc carele, se ciocnesc în piețe. Înfățișarea lor este ca flăcările, aleargă ca fulgerul.

6 Își amintesc de măreția lui,

se poticnesc în timpul mersului lor;

se grăbesc spre zidurile sale,

este pregătită protecția lor.

7 Porțile râurilor se deschid

și palatul se prăbușește.

8 A fost hotărât: va fi dezgolită și va fi dusă.

Slujitoarele ei vor geme cu glas de porumbițe, bătându-și pieptul. 9 Niníve era ca o cisternă de apă de ale cărei ape ei fug. „Stați, stați!”, dar nimeni nu se întoarce.

10 Jefuiți argintul! Jefuiți argintul!

Nu este sfârșit pentru gloria stabilită

din toate obiectele de preț.

11 Este golită, nelocuită și devastată!

I se topește inima și-i tremură genunchii;

o durere este în toate coapsele

și toate fețele au pălit.

Sentință pentru leul Asíriei

12 Unde este vizuina leilor și peștera leilor tineri, acolo mergeau leul, leoaica și puiul de leu și nu era cine să-i tulbure.

13 Leul sfâșia suficient pentru puii lui,

sugruma pentru leoaicele sale;

umplea cu ce sfâșia ascunzișurile sale

și vizuinile sale, cu cele sfâșiate.

14 Iată, eu sunt împotriva ta

– oracolul Domnului Sabaót –

voi arde cu fum carele tale

și sabia îi va devora pe leii tăi tineri; voi distruge de pe pământ prada ta și nu se va mai auzi glasul mesagerilor tăi.