Capitolul 10

Reînnoirea alianţei

1 Pentru toate acestea, noi facem o înţelegere fermă în scris. O vor sigila căpeteniile noastre, levíţii noştri şi preoţii noştri.

2 Cei care l-au sigilat erau:

Nehemía, guvernatorul, fiul lui Hacalía şi Sedecía;

3 Seráia, Azaría, Ieremía, 4 Paşhúr, Amária, Malchía, 5 Hatúş, Şebanía, Malúc, 6 Harím, Meremót, Obadía, 7 Daniél, Ghinetón, Barúh, 8 Meşulám, Abía, Miamín, 9 Maazía, Bilgáí, Şemáia: aceştia erau preoţi.

10 Leviţii: Iósue, fiul lui Azanía, Binúi, dintre fiii lui Henadád, Cadmiél 11 şi fraţii lor: Şebanía, Hodía, Chelitá, Peláia, Hanán, 12 Micá, Rehób, Haşabía, 13 Zacúr, Şerebía, Şebanía, 14 Hodía, Baní, Benínu.

15 Capii poporului: Pareóş, Pahát-Moáb, Elám, Zatú, Baní, 16 Buní, Azgád, Bebái, 17 Adónia, Bigvái, Adín, 18 Áter, Ezechía, Azúr, 19 Hodía, Haşúm, Beţái, 20 Haríf, Anatót, Nebái, 21 Magpiáş, Meşulám, Hezír, 22 Meşezabeél, Ţádoc, Iadúa, 23 Pelatía, Hanán, Anáia, 24 Hoséa, Hananía, Haşúb, 25 Halohéş, Pilhá, Şobéc, 26 Rehúm, Haşábna, Maaséia, 27 Ahía, Hanán, Anán, 28 Malúc, Harím, Baaná.

29 Restul poporului, preoţii, levíţii, uşierii, cântăreţii, cei dăruiţi [templului] şi toţi cei care se despărţiseră de popoarele ţărilor pentru legea lui Dumnezeu, soţiile, fiii şi fiicele lor şi toţi cei care erau capabili să înţeleagă 30 s-au strâns alături de fraţii lor, nobilii lor. S-au legat cu blestem şi cu jurământ că vor umbla în legea lui Dumnezeu care a fost dată prin Moise, slujitorul lui Dumnezeu, şi că vor păzi şi vor împlini toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru, judecăţile şi hotărârile lui; 31 că nu le vom da pe fiicele noastre popoarelor ţării şi nu le vom lua pe fiicele lor [ca soţii] pentru fiii noştri; 32 şi dacă vor veni popoarele ţării să aducă mărfuri şi orice fel de cereale ca să vândă în zi de sabát, nu vom cumpăra de la ei în [zi] de sabát sau într-o zi sfântă; vom lăsa [nelucrat pământul] în al şaptelea an şi [vom anula] datoria oricui.

33 Am stabilit pentru noi lege ca să dăm a treia parte dintr-un síclu pe an pentru slujirea casei Dumnezeului nostru, 34 pentru pâinea punerii înainte, pentru ofranda permanentă, pentru arderile de tot permanente, pentru [zilele] de sabát, de lună nouă şi de sărbătoare, pentru cele sfinte, pentru jertfele pentru păcat ca să se facă ispăşire pentru Israél şi pentru orice lucrare din casa Dumnezeului nostru.

35 Am tras la sorţi, preoţi, levíţi şi popor, pentru lemnele care trebuiau aduse la casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părinteşti, la timpuri hotărâte, an de an, ca să ardă pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, după cum este scris în lege; 36 să aducem în casa Domnului primiţiile pământului nostru şi primiţiile tuturor roadelor oricărui pom an de an; 37 pe întâii născuţi dintre fiii noştri şi dintre animalele noastre, după cum este scris în lege; primiţiile cirezilor şi ale turmelor noastre să le aducem în casa Dumnezeului nostru, la preoţii care slujesc în casa Dumnezeului nostru; 38 pârga aluatului nostru şi a darului nostru ridicat, roadele oricărui pom, ale mustului şi untdelemnului le vom duce la preoţi, în cămările casei Dumnezeului nostru, şi zeciuiala pământului nostru, la levíţi. Ei, levíţii, să ia zeciuieli în toate cetăţile lucrării noastre. 39 Preotul, fiul lui Áaron, să fie cu levíţii când levíţii vor lua zeciuielile. Iar levíţii să aducă zeciuiala zeciuielilor în casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei.

40 Fiii lui Israél şi fiii lui Lévi să aducă darul ridicat din grâu, din must şi din untdelemn în cămările unde sunt obiectele sanctuarului şi preoţii care slujesc, uşierii şi cântăreţii. Nu vom abandona casa Dumnezeului nostru.