Capitolul 17

Cădelniţele

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Spune-i lui Eleazár, fiul lui Áaron, preotul, să scoată cădelniţele din foc şi să arunce focul din ele, căci sunt sfinţite 3 cu viaţa lor cădelniţele acestor oameni care au păcătuit! Să se facă nişte plăci întinse pentru acoperirea altarului! Fiindcă au fost aduse înaintea Domnului, sunt sfinţite. Ele să fie un semn pentru fiii lui Israél!”.

4 Eleazár, preotul, a luat cădelniţele din bronz pe care le aduseseră cei arşi şi a făcut din ele plăci pentru acoperirea altarului. 5 Este un semn de aducere aminte pentru fiii lui Israél pentru ca niciun străin, care nu este din descendenţa lui Áaron, să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului şi să nu i se întâmple ca lui Córe şi cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise.

Revolta poporului şi mijlocirea lui Áaron

6 A doua zi, toată adunarea fiilor lui Israél a murmurat împotriva lui Moise şi împotriva lui Áaron zicând: „Voi aţi omorât poporul Domnului!”. 7 Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise şi împotriva lui Áaron şi s-au îndreptat spre cortul întâlnirii, iată că norul l-a acoperit şi gloria Domnului s-a arătat. 8 Atunci Moise şi Áaron au venit înaintea cortului întâlnirii.

9 Şi Domnul i-a vorbit lui Moise: 10 „Daţi-vă la o parte din mijlocul acestei adunări şi-i voi nimici într-o clipă!”. Ei au căzut cu faţa la pământ. 11 Moise i-a zis lui Áaron: „Ia cădelniţa, pune în ea foc de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare şi fă ispăşire pentru ei; căci a izbucnit mânia Domnului şi a început flagelul”. 12 Áaron a luat cădelniţa, după cum zisese Moise, şi a alergat în mijlocul adunării; şi iată că începuse flagelul în popor. El a pus tămâia şi a făcut ispăşire pentru popor. 13 A stat între cei morţi şi între cei vii şi flagelul a încetat. 14 Cei care au murit din cauza flagelului au fost paisprezece mii şapte sute, în afară de aceia care muriseră din cauza lui Córe. 15 Áaron s-a întors la Moise, la uşa cortului întâlnirii. Flagelul încetase.

Toiagul lui Áaron

16 Domnul i-a zis lui Moise: 17 „Vorbeşte-le fiilor lui Israél şi ia de la ei un toiag, câte un toiag pentru fiecare casă părintească, de la toate căpeteniile lor, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui! 18 Să scrii numele lui Áaron pe toiagul lui Lévi, căci va fi câte un toiag pentru fiecare căpetenie a casei părinţilor lor! 19 Să le aşezi în cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde mă întâlnesc cu voi! 20 Bărbatul pe care-l voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori şi voi face să înceteze murmurările fiilor lui Israél pe care ei le ridică împotriva voastră”.

21 Moise le-a vorbit fiilor lui Israél și toate căpeteniile lor i-au dat câte un toiag, fiecare căpetenie câte un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege, iar toiagul lui Áaron era în mijlocul toiegelor lor. 22 Moise a aşezat toiegele înaintea Domnului, în cortul mărturiei. 23 A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Áaron, care era pentru casa lui Lévi, era înmugurit, a îmbobocit, a înflorit şi a făcut migdale. 24 Moise a scos dinaintea Domnului toate toiegele [şi le-a adus] la toţi fiii lui Israél, ca să le vadă şi să-şi ia fiecare toiagul lui.

25 Domnul i-a zis lui Moise: „Du înapoi toiagul lui Áaron înaintea mărturiei ca să fie un semn pentru cei răzvrătiţi şi să pui capăt murmurărilor lor împotriva mea şi să nu moară!”. 26 Moise a făcut aşa cum i-a poruncit Domnul. Aşa a făcut.

Preoţii şi levíţii

27 Fiii lui Israél i-au zis lui Moise: „Iată că murim, pierim, pierim cu toţii! 28 Oricine se apropie de sanctuarul Domnului moare. Oare vom muri cu toţii?”.