Capitolul 2

Aşezarea triburilor în tabără

1 Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Áaron: 2 „Fiii lui Israél să-şi fixeze tabăra fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinţilor lui; să-şi fixeze tabăra în jurul cortului întâlnirii, în faţa lui!

3 Cei care-şi fixează tabăra la est, spre răsărit, să fie sub steagul taberei lui Iúda, după grupele lor; şi căpetenia fiilor lui Iúda să fie Nahşón, fiul lui Aminadáb, 4 cu grupa lui, având număraţi şaptezeci şi patru de mii şase sute.

5 Cei care-şi fixează tabăra lângă el să fie cei din tribul lui Isahár; căpetenia fiilor lui Isahár să fie Natanaél, fiul lui Ţuár, 6 cu grupa lui, având număraţi cincizeci şi patru de mii patru sute; 7 şi tribul lui Zabulón; căpetenia fiilor lui Zabulón să fie Elíab, fiul lui Helón, 8 cu grupa lui, având număraţi cincizeci şi şapte de mii patru sute.

9 Toţi cei număraţi din tabăra lui Iúda erau o sută optzeci şi şase de mii patru sute, după grupele lor. Ei să pornească cei dintâi!

10 Steagul taberei lui Rubén cu grupele ei să fie la sud; şi căpetenia fiilor lui Rubén să fie Eliţúr, fiul lui Şedeúr, 11 cu grupa lui, având număraţi patruzeci şi şase de mii cinci sute de bărbaţi.

12 Cei care-şi fixează tabăra lângă el să fie tribul lui Simeón; şi căpetenia fiilor lui Simeón să fie Şelumiél, fiul lui Ţurişadái, 13 cu grupa lui, având număraţi cincizeci şi nouă de mii trei sute; 14 şi tribul lui Gad; şi căpetenia fiilor lui Gad să fie Eliasáf, fiul lui Reuél, 15 cu grupa lui, având număraţi patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

16 Toţi cei număraţi din tabăra lui Rubén erau o sută cincizeci şi unu de mii patru sute cincizeci, după grupele lor. Ei să pornească în al doilea [rând].

17 Să pornească cortul întâlnirii cu tabăra levíţilor în mijloc! Aşa cum au fixat tabăra, aşa să plece: fiecare la rândul său, după steagurile lor!

18 Steagul taberei lui Efraím cu grupele ei să fie la vest; căpetenia fiilor lui Efraím să fie Elişamá, fiul lui Amihúd, 19 cu grupa lui, având număraţi patruzeci de mii cinci sute.

20 Lângă el să fie tribul lui Manáse; căpetenia fiilor lui Manáse să fie Gamaliél, fiul lui Pedahţúr, 21 cu grupa lui, având număraţi treizeci şi două de mii două sute; 22 şi tribul lui Beniamín; căpetenia fiilor lui Beniamín să fie Abídan, fiul lui Ghideoní, 23 cu grupa lui, având număraţi treizeci şi cinci de mii patru sute.

24 Toţi cei număraţi din tabăra lui Efraím erau o sută opt mii o sută, după grupele lor. Ei să pornească în al treilea [rând].

25 Steagul taberei lui Dan, după grupele lor, să fie la nord; căpetenia fiilor lui Dan să fie Ahiézer, fiul lui Amişadái, 26 cu grupa lui, având număraţi şaizeci şi două de mii şapte sute.

27 Lângă el să fixeze tabăra tribul lui Aşér; căpetenia fiilor lui Aşér să fie Paghiél, fiul lui Ocrán, 28 cu grupa lui, având număraţi patruzeci şi unu de mii cinci sute; 29 şi tribul lui Neftáli; căpetenia fiilor lui Neftáli să fie Ahirá, fiul lui Enán, 30 cu grupa lui, având număraţi cincizeci şi trei de mii patru sute.

31 Toţi cei număraţi din tabăra lui Dan erau o sută cincizeci şi şapte de mii şase sute. Ei să pornească cei din urmă, după steagul lor!

32 Aceştia sunt cei număraţi dintre fiii lui Israél, după casele părinţilor lor. Toţi cei număraţi ai taberelor, după steagurile lor, erau şase sute trei mii cinci sute cincizeci. 33 Dar levíţii nu au fost număraţi printre fiii lui Israél, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise”.

34 Fiii lui Israél au făcut toate aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise; aşa şi-au fixat taberele, după steagurile lor, şi aşa a pornit fiecare după familia lui, după casa părinţilor lui.