Capitolul 21

Luarea cetăţii Hormá

1 Regele din Arád, un canaanean care locuia la sud, a auzit că Israél vine pe drumul Atarím. El s-a luptat împotriva lui Israél şi a luat prizonieri dintre ei. 2 Israél a făcut Domnului un vot şi a zis: „Dacă vei da poporul acesta în mâinile mele, îi voi distruge cetăţile”. 3 Domnul a ascultat glasul lui Israél şi i-a dat pe canaaneéni [în mâinile lui] şi ei i-au distrus pe ei şi cetăţile lor. Au dat acelui loc numele de Hormá.

Şarpele din bronz

4 Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edóm. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum. 5 A vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană mizerabilă”.

6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului şerpi veninoşi: au muşcat poporul şi a murit multă lume în Israél. 7 Poporul a venit la Moise şi i-a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să îndepărteze de la noi şerpii!”. Şi Moise s-a rugat pentru popor. 8 Domnul i-a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe şi pune-l pe un stâlp; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi”. 9 Moise a făcut un şarpe din bronz şi l-a pus pe un stâlp. Când şarpele muşca pe cineva şi [acesta] privea spre şarpele din bronz, trăia.

Cucerirea Transiordániei

10 Fiii lui Israél au plecat şi şi-au fixat tabăra la Obót. 11 Au plecat de la Obót şi şi-au fixat tabăra la Iié-Ha-Abarím, în pustiul din faţa lui Moáb, spre răsăritul soarelui. 12 De acolo au plecat şi şi-au fixat tabăra în valea Zéred. 13 De acolo au plecat şi şi-au fixat tabăra dincolo de Arnón, care este în pustiul ce iese din ţinutul Amoréilor; căci Arnón este hotarul lui Moáb, între Moáb şi Amoréi.

14 De aceea se zice în

Cartea Războaielor Domnului:

„Vahéb în Sufá şi torenţii, Arnónul,

15 versantul torenţilor

care se înclină spre sediul Ar

şi ating ţinutul Moáb”.

16 Şi de acolo, la Béer.

La această fântână Domnul i-a zis lui Moise: „Adună poporul şi le voi da apă!”.

17 Atunci a cântat Israél

cântarea aceasta:

„Ţâşneşte, fântână! Cântaţi pentru ea!

18 Fântâna pe care au săpat-o căpeteniile,

pe care au săpat-o mai-marii poporului

cu sceptrul, cu toiegele lor!”.

Din pustiu [s-au dus] la Mataná; 19 de la Mataná, la Nahaliél; de la Nahaliél, la Bamót; 20 de la Bamót, la valea care este în câmpia Moábului, la vârful [muntelui] Pisgá, care dă spre pustiu.

Victoria asupra amoréilor din Transiordánia

21 Israél a trimis mesageri la Sihón, regele amoréilor, ca să-i spună:

22 „Lasă-mă să trec prin ţara ta; nu ne vom abate nici pe câmpii, nici în vii şi nu vom bea apă din fântâni; vom merge pe drumul regal până vom traversa ţinutul tău”.

23 Dar Sihón nu i-a dat voie lui Israél să treacă prin ţinutul lui. Sihón a strâns tot poporul şi a ieşit înaintea lui Israél, în pustiu. A venit la Iáhaţ şi s-a luptat împotriva lui Israél. 24 Israél l-a lovit cu ascuţişul sabiei şi i-a cucerit ţara de la Arnón până la Iabóc, până la hotarul fiilor lui Amón; căci hotarul fiilor lui Amón era întărit.

25 Israél a luat toate cetăţile acelea şi a locuit în toate cetăţile amoréilor, în Heşbón şi în toate suburbiile lui. 26 Căci Heşbón era o cetate a lui Sihón, regele amoréilor care se luptase înainte împotriva regelui din Moáb şi-i luase toată ţara din mâna lui, până la Arnón. 27 De aceea zic poeţii:

„Veniţi la Heşbón!

Să se zidească

şi să se întărească cetatea lui Sihón!

28 Căci un foc a ieşit din Heşbón,

o flacără din cetatea lui Sihón

şi a mistuit pe Ar-Moáb,

pe stăpânii înălţimilor Arnónului.

29 Vai de tine, Moáb!

Eşti pierdut, popor al lui Chemóş!

El i-a făcut pe fiii lui fugari

şi pe fetele lui captive pentru Sihón, regele amoréilor.

30 Am tras cu săgeţi asupra lor:

Heşbón este distrus până la Dibón;

şi conducătorii lor, până la Nófah,

care este lângă Madába”.

31 Israél s-a stabilit în ţara amoréilor. 32 Moise a trimis să cerceteze Iazér şi au luat suburbiile lui; el i-a izgonit pe amoréii care erau acolo.

33 S-au întors şi au urcat pe drumul spre Basán. Og, regele din Basán, le-a ieşit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva lor la Edréi. 34 Domnul i-a zis lui Moise: „Nu te teme de el, căci îi dau în mâinile tale pe el şi tot poporul lui şi toată ţara lui; să-i faci cum i-ai făcut lui Sihón, regele amoréilor, care locuia la Heşbón!”. 35 I-au lovit pe el şi pe fiii lui şi pe tot poporul lui, încât n-au mai lăsat niciun supravieţuitor şi au pus stăpânire pe ţara lui.