Capitolul 23

1 Balaám i-a zis lui Bálac: „Zideşte-mi aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci!”. 2 Bálac a făcut după cum îi spusese Balaám. Bálac şi Balaám au adus câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare altar. 3 Balaám i-a zis lui Bálac: „Stai lângă arderea ta de tot, iar eu voi pleca! Poate că Domnul îmi va ieşi în întâmpinare şi ceea ce-mi va descoperi, îţi voi spune”. Şi s-a dus pe o colină golaşă.

Oracolul lui Balaám

4 Dumnezeu i-a venit în întâmpinare lui Balaám şi [acesta] i-a zis: „Am ridicat şapte altare şi pe fiecare altar am adus câte un viţel şi câte un berbec”. 5 Domnul i-a pus un cuvânt în gură lui Balaám şi i-a zis: „Întoarce-te la Bálac şi aşa să-i vorbeşti!”. 6 Balaám s-a întors la Bálac şi iată că el stătea lângă arderea lui de tot, el şi toate căpeteniile din Moáb. 7 Balaám şi-a rostit parabola sa:

„Din Arám m-a adus Bálac,

regele lui Moáb,

de peste munţii din răsărit:

«Vino şi blestemă-l

pentru mine pe Iacób!

Vino şi insultă-l pentru mine pe Israél!».

8 Cum să-l blestem pe cel pe care nu-l blestemă Dumnezeu?

Cum să-l insult

pe cel pe care nu-l insultă Domnul?

9 Îl văd de pe vârful stâncilor

şi de pe coline îl privesc.

Este un popor care locuieşte deoparte

şi nu se stabileşte între neamuri.

10 Cine poate să numere

pulberea lui Iacób

şi să calculeze a patra parte din Israél?

De-aş muri de moartea celor drepţi

şi de-ar fi sfârşitul meu ca al lor!”.

Al doilea oracol al lui Balaám

11 Bálac i-a zis lui Balaám: „Ce mi-ai făcut? Te-am adus să blestemi pe duşmanul meu şi iată că tu-l binecuvântezi!”. 12 El a răspuns: „Nu trebuie oare să spun ceea ce-mi pune Domnul în gură?”. 13 Bálac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine într-un alt loc de unde îl poţi vedea! De acolo poţi vedea numai o parte din el, dar nu-l vezi în întregime. De acolo să-l blestemi pentru mine!”. 14 L-a adus în câmpia Ţofím, spre vârful [muntelui] Pisgá; a zidit şapte altare şi a adus câte un viţel şi un berbec pe fiecare altar. 15 [Balaám] i-a zis lui Bálac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, iar eu mă voi duce înaintea lui [Dumnezeu]!”. 16 Domnul a venit înaintea lui Balaám, i-a pus un cuvânt în gură şi a zis: „Întoarce-te la Bálac şi aşa să-i vorbeşti!”. 17 Balaám a venit la el; şi iată că Bálac stătea lângă arderea lui de tot şi căpeteniile Moábului erau cu el. Bálac i-a zis: „Ce ţi-a spus Domnul?”. 18 [Balaám] şi-a rostit parabola sa:

„Scoală-te, Bálac, şi ascultă!

Pleacă-ţi urechea la mine,

fiul lui Ţipór!

19 Dumnezeu nu este om ca să mintă,

nici fiu de om ca să-i pară rău.

A spus el şi nu a făcut?

A făgăduit el şi nu a împlinit?

20 Iată că am primit [poruncă]

să binecuvântez.

El a binecuvântat,

iar eu nu pot întoarce.

21 El nu vede nelegiuire în Iacób,

nu vede răutate în Israél.

Domnul Dumnezeul lui este cu el

şi aclamaţie pentru rege este în el.

22 Dumnezeu l-a scos din Egipt

şi este pentru el

precum coarnele bivolului.

23 Magie nu este împotriva lui Iacób,

nici vrăjitorie împotriva lui Israél.

Ca atunci când s-a spus

despre Iacób şi Israél:

«Ce [lucruri mari] a făcut Dumnezeu!».

24 Iată, poporul [acesta] se scoală

ca o leoaică

şi se ridică întocmai ca un leu;

nu se culcă până ce n-a mâncat prada

şi n-a băut sângele celor

pe care i-a sfâşiat”.

25 Bálac i-a zis lui Balaám: „Dacă nu-l blestemi, măcar să nu-l binecuvântezi!”. 26 Balaám i-a răspuns lui Bálac: „Nu ţi-am spus că îţi voi zice tot ce-mi va spune Domnul? Asta fac”.

Al treilea oracol al lui Balaám

27 Bálac i-a zis lui Balaám: „Vino, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că îi va plăcea lui Dumnezeu şi-l vei blestema pentru mine de acolo!”. 28 Bálac l-a dus pe Balaám pe vârful [muntelui] Peór, care dă spre pustiu. 29 Balaám i-a zis lui Bálac: ,,Zideşte-mi aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci!”. 30 Bálac a făcut cum îi zisese Balaám şi a adus câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare altar.