Capitolul 27

Dreptul la moştenire al femeilor

1 S-au apropiat fiicele lui Ţelofhád, fiul lui Héfer, fiul lui Galaád, fiul lui Machír, fiul lui Manáse, din familiile lui Manáse, fiul lui Iosíf. Numele fiicelor sale erau: Mahlá, Noá, Hoglá, Mílca şi Tirţá. 2 Au stat înaintea lui Moise, înaintea lui Eleazár, preotul, înaintea căpeteniilor şi înaintea întregii adunări, la uşa cortului întâlnirii, şi au zis: 3 ,,Tatăl nostru a murit în pustiu; el nu era în mijlocul cetei celor ce s-au strâns împotriva Domnului în ceata lui Córe, ci a murit în păcatul lui şi n-a avut fii. 4 Pentru ce să se piardă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne şi nouă moştenire între fraţii tatălui nostru!”.

5 Moise a dus cererea lor înaintea Domnului. 6 Domnul i-a zis lui Moise: 7 „Fiicele lui Ţelofhád vorbesc corect. Dă-le ca moştenire o proprietate între fraţii tatălui lor şi să treci asupra lor moştenirea tatălui lor! 8 Fiilor lui Israél să le spui: «Când un om moare fără să aibă vreun fiu, să treceţi moştenirea lui fiicei sale! 9 Dacă n-are nicio fiică, să daţi moştenirea lui fraţilor săi! 10 Dacă n-are nici fraţi, să daţi moştenirea lui fraţilor tatălui său! 11 Şi dacă nu există nici fraţi de-ai tatălui său, să daţi moştenirea lui rudei celei mai apropiate din familia lui şi ea s-o stăpânească!»”. Aceasta să fie pentru fiii lui Israél o hotărâre de drept, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

Iósue, succesorul lui Moise

12 Domnul i-a zis lui Moise: „Urcă pe muntele acesta, Abarím, şi priveşte ţara pe care o dau fiilor lui Israél! 13 S-o priveşti, dar şi tu vei fi adăugat la poporul tău cum a fost adăugat Áaron, fratele tău; 14 pentru că v-aţi răzvrătit împotriva cuvântului meu în pustiul Sin, la răzvrătirea adunării, în loc să mă sfinţiţi prin apă înaintea lor. Acestea sunt apele de la Meríba, din Cádeş, în pustiul Sin”.

15 Moise i-a vorbit Domnului: 16 „Domnul Dumnezeul duhurilor [care însufleţesc] pe toţi oamenii să rânduiască un om peste adunare 17 care să iasă înaintea lor şi să intre înaintea lor, care să-i scoată şi să-i ducă înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca o turmă care nu are păstor”. 18 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Ia-l pe Iósue, fiul lui Nun, bărbat cu duh în el, şi pune-ți mâna peste el! 19 Să-l pui să stea înaintea preotului Eleazár şi înaintea întregii adunări şi să-i dai porunci înaintea lor! 20 Pune deasupra lui din puterea ta, pentru ca toată adunarea fiilor lui Israél să-l asculte! 21 El să stea înaintea lui Eleazár, preotul, care să întrebe pentru el prin judecata Urím, înaintea Domnului: după cuvântul lui să iasă şi după cuvântul lui să intre el şi toţi fiii lui Israél şi toată adunarea!”.

22 Moise a făcut cum i-a poruncit Domnul şi l-a pus pe Iósue să stea în faţa lui Eleazár, preotul, şi în faţa întregii adunări. 23 Şi-a pus mâinile peste el şi i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.