Capitolul 36

Moştenirea femeilor căsătorite

1 S-au apropiat capii părinţilor familiilor lui Galaád, fiul lui Machír, fiul lui Manáse, dintre familiile fiilor lui Iosíf, şi au vorbit înaintea lui Moise şi înaintea căpeteniilor capilor părinţilor fiilor lui Israél. 2 Ei au zis:

„Domnul a poruncit domnului meu să dea ţara ca moştenire prin tragere la sorţi fiilor lui Israél. Domnul meu a primit poruncă de la Domnul să dea moştenirea lui Ţelofhád, fratele nostru, fiicelor lui. 3 Dacă vor deveni soţii ale unuia dintre fiii unui trib dintre fiii lui Israél, moştenirea lor va fi sustrasă din moştenirea părinţilor noştri şi va fi adăugată moştenirii tribului de care vor aparţine. Şi ceea ce am moştenit prin tragere la sorţi, ne va fi sustras. 4 Dacă va fi jubileu pentru fiii lui Israél, moştenirea lor va fi adăugată moştenirii tribului la care vor aparţine şi moştenirea lor va fi sustrasă din moştenirea tribului părinţilor noştri”.

5 Moise a poruncit fiilor lui Israél după cuvântul Domnului: „Tribul fiilor lui Iosíf vorbeşte corect. 6 Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Domnul cu privire la fiicele lui Ţelofhád: să se căsătorească cu cine va fi bine în ochii lor, numai să se căsătorească într-o familie din tribul părinţilor lor. 7 Să nu treacă nicio moştenire a fiilor lui Israél din trib în trib, ci fiii lui Israél, fiecare să rămână unit de moştenirea tribului părinţilor săi. 8 Orice fată care are o moştenire în triburile fiilor lui Israél să se căsătorească cu cineva dintr-o familie a tribului tatălui ei, pentru ca fiecare dintre fiii lui Israél să aibă moştenirea părinţilor săi! 9 Să nu treacă nicio moştenire dintr-un trib în alt trib, pentru că fiecare dintre triburile fiilor lui Israél este unit de moştenirea lui!”.

10 După cum i-a poruncit Domnul lui Moise, aşa au făcut fiicele lui Ţelofhád. 11 Iar fiicele lui Ţelofhád – Mahlá, Tirţá, Hoglá, Mílca şi Noá – s-au căsătorit cu fiii unchilor lor. 12 S-au căsătorit în familiile fiilor lui Manáse, fiul lui Iosíf, şi moştenirea lor a rămas în tribul familiei tatălui lor.

13 Acestea sunt poruncile şi legile pe care le-a dat Domnul prin Moise fiilor lui Israél în stepele Moábului, lângă Iordán, în faţa Ierihónului.