Capitolul 14

III. CONVERTIREA ȘI ÎNTOARCEREA ISRAÉLULUI

Întoarcerea sinceră la Domnul

1 Samaría s-a făcut vinovată,

pentru că s-a răzvrătit

împotriva Dumnezeului ei.

Vor cădea de sabie,

pruncii lor vor fi zdrobiți

și femeile însărcinate

vor fi spintecate.

2 Întoarce-te, Israél,

la Domnul Dumnezeul tău,

căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta!

3 Aduceți cu voi cuvinte [potrivite]

și întoarceți-vă la Domnul!

Spuneți-i:

„Îndepărtează toată nelegiuirea,

primește ceea ce este bun

și-ți vom aduce în schimb

roadele buzelor noastre!”.

4 Asíria nu ne va mântui,

pe cai nu vom mai călări

și nu vom mai spune lucrării mâinilor

noastre: „Dumnezeul nostru”.

Căci numai în tine

află orfanul îndurare.

5 Le voi vindeca apostazia,

îi voi iubi de bunăvoie,

căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei.

6 Voi fi ca roua pentru Israél;

el va răsări ca un crin și-și

va întinde rădăcinile ca Libánul.

7 Ramurile lui se vor întinde

și va fi ca măslinul frumusețea lui,

iar mireasma lui, ca a Libánului.

8 Se vor întoarce și vor locui la umbra lui;

vor fi ca grâul și vor răsări ca vița-de-vie

și amintirea lor va fi ca a vinului

din Libán.

9 Efraím, ce am eu de a face cu idolii?

Îi voi răspunde și voi privi la el.

Eu sunt ca un chiparos verde,

datorită mie se găsește rodul tău.

Avertisment final

10 Cine este înțelept să priceapă,

iar cine pricepe să recunoască acestea:

căile Domnului sunt drepte

și cei drepți umblă pe ele,

dar cei nelegiuiți se poticnesc pe ele!