Capitolul 6

Falsa întoarcere la Domnul

1 Veniţi, să ne întoarcem la Domnul!

Căci el ne-a sfâșiat, și el ne va vindeca,

el ne-a lovit, și el ne va lega.

2 Ne va face să trăim în două zile și, a treia zi,

ne va ridica și ne va face să fim în fața lui.

3 Să-l cunoaștem, să urmărim

să-l cunoaștem pe Domnul!

Ca revărsatul zorilor, sigură este ieșirea lui:

va veni ca ploaia timpurie la noi

și ca ploaia târzie care udă pământul.

4 Ce să-ți fac, Efraím? Ce să-ți fac, Iúda?

Îndurarea voastră

este ca norul de dimineață,

ca roua care trece repede.

5 De aceea, îi voi lovi prin profeți,

îi voi ucide prin cuvintele gurii mele

și judecata ta va ieși ca lumina.

6 Căci îndurarea îmi place, nu jertfa,

și cunoașterea lui Dumnezeu

mai mult decât arderile de tot.

Delictele Israélului din trecut și din prezent

7 Ei au încălcat ca orice om alianța,

acolo m-au trădat.

8 Galaád este o cetate a făcătorilor de nelegiuire,

plină de urme de sânge.

9 Ca niște tâlhari care așteaptă pe cineva

este grupul de preoți

care ucid pe drumul spre Síhem:

ei săvârșesc mișelii.

10 În casa lui Israél am văzut fapte foarte grave:

acolo este desfrânarea lui Efraím,

întinarea lui Israél.

11 Chiar și pentru tine, Iúda, este stabilit un seceriș,

când îl voi întoarce pe poporul meu

din captivitate.