Capitolul 9

Tristețea exilului

1 Nu te înveseli, Israél, nu te bucura ca neamurile,

pentru că te-ai desfrânat [îndepăr-

tându-te] de Dumnezeul tău,

ai iubit câștigul desfrânatei

pe toate ariile de grâu!

2 Aria și teascul nu-i vor îndestula,

iar mustul îi va înșela.

3 Nu vor locui în țara Domnului;

Efraím se va întoarce în Egipt

și în Asíria se vor hrăni

cu ceea ce este impur.

4 Nu vor mai aduce Domnului vin

ca libație: nu-i va plăcea.

Jertfele lor vor fi pentru ei

ca pâinea celor care jelesc,

toți cei care vor mânca din ea

vor deveni impuri.

Căci pâinea lor va fi pentru sufletul lor

și nu vor intra în casa Domnului.

5 Ce veți face în ziua hotărâtă,

în ziua de sărbătoare a Domnului?

6 Căci, iată, ei vor pleca din cauza distrugerii.

Egiptul îi va aduna, Mémfis îi va îngropa,

urzica va lua în stăpânire

cele plăcute din argintul lor

și mărăcini vor fi în corturile lor.

Persecutarea profetului

7 Vin zilele pedepsirii, vin zilele răsplătirii.

Israél va recunoaște: profetul este nebun,

cei ai duhului delirează

din cauza multelor nelegiuiri ale tale

și a împotrivirii mari.

8 Paznicul lui Efraím

este cu Dumnezeul meu – profetul –

se întinde laț peste toate căile sale

și împotrivire este

în casa Dumnezeului său.

9 S-au cufundat în stricăciune,

ca în zilele de la Ghibéea;

el își va aminti de nelegiuirea lor

și le va pedepsi păcatele.

Pedepsirea delictului de la Báal-Peór

10 L-am găsit pe Israél

ca pe niște struguri în pustiu,

ca pe cele dintâi roade ale smochinului,

de la început i-am văzut pe părinții voștri.

Ei au mers la Báal-Peór

și s-au consacrat spre rușine

și au devenit urâciune ca iubitul lor.

11 Efraím este ca o pasăre,

va zbura gloria lui: nu va fi nici naștere,

nici sarcină și nici zămislire.

12 Chiar dacă vor crește copii,

îi voi lipsi de oameni.

Ba chiar vai de ei când mă voi distanța de ei!

13 Efraím – după cum am văzut –

era ca Tírul plantat într-un loc plăcut.

Dar Efraím își duce copiii

înaintea celui care ucide.

14 Dă-le, Doamne! Ce să le dau?

Dă-le pântece steril și sâni uscați!

Pedepsirea delictului de la Ghilgál

15 Toată răutatea lor este în Ghilgál,

pentru că acolo i-am urât.

Din cauza răutății faptelor lor

îi voi alunga din casa mea

și nu-i voi mai iubi:

toate căpeteniile lor sunt neascultătoare.

16 Efraím este lovit; rădăcinile sale

s-au uscat și nu vor face rod.

Chiar dacă vor naște, eu voi ucide

ceea ce este prețios din sânul lor.

17 Dumnezeul meu îi va respinge,

căci nu l-au ascultat,

și vor fi împrăștiați printre neamuri.