Capitolul 22

Renumele

1 Numele ales este mai mult decât bogăţia mare şi harul, mai bun decât argintul şi aurul.

2 Bogatul şi cel necăjit se întâlnesc: Domnul este cel care i-a făcut pe toţi.

3 Cel isteţ vede răul şi se ascunde, dar cei nepricepuţi trec [pe aproape] şi sunt pedepsiţi.

4 Consecinţă a umilinţei sunt teama de Domnul, bogăţia, onoarea şi viaţa.

5 Spini şi laţuri sunt pe calea celui strâmb, dar cel care-şi păzeşte sufletul se îndepărtează de ele.

6 Învaţă-l pe tânăr regula drumului său şi nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea!

7 Bogatul stăpâneşte peste cei necăjiţi, iar cel care împrumută devine sclavul celui care dă cu împrumut.

8 Cine seamănă nedreptate seceră nelegiuire şi nuiaua furiei sale îl va termina.

9 Cel bun cu ochiul este binecuvântat, pentru că dă din pâinea sa celui sărac.

10 Alungă-l pe cel care batjocorăşte şi va ieşi discordia şi vor înceta cearta şi ocara!

11 Regele este prietenul celui care iubeşte curăţia inimii şi are har pe buzele sale.

12 Ochii Domnului păstrează cunoaşterea şi răstoarnă cuvintele celui care înşală.

13 Leneşul zice: „Afară este un leu, în piaţă aş putea fi sfâşiat”.

14 Groapă adâncă este gura străinelor; Domnul este indignat pe cel care cade acolo.

15 Nebunia este legată de inima tânărului, dar nuiaua disciplinei o va îndepărta de la el.

16 Cine-l oprimă pe cel sărac pentru ca să i se înmulţească [bunurile] şi cel care dă unui bogat, cu siguranţă [aceasta] îi va fi spre lipsă.

III. CUVINTELE ÎNŢELEPŢILOR

Îndemn la ascultare

17 Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi pune cunoaşterea mea la inima ta!

18 Căci sunt plăcute dacă le păstrezi în inima ta şi dacă sunt stabile împreună pe buzele tale.

19 Pentru ca Domnul să fie încrederea ta, te voi învăţa astăzi şi pe tine.

20 Oare nu am scris eu pentru tine treizeci [de maxime] referitoare la sfaturi şi la cunoaştere,

21 ca să te învăţ temeinicia cuvintelor adevărate, ca să întorci cuvinte adevărate celor care trimit la tine?

Sfaturi practice

22 Nu-l despuia pe cel sărac, pentru că este sărac, şi nu-l strivi pe cel umil la poartă!

23 Căci Domnul va apăra cauza lor şi va răpi viaţa celor care răpesc de la ei.

24 Nu te împrieteni cu cel furios şi să nu mergi la omul mânios,

25 ca să nu înveţi căile sale şi să nu pui capcană sufletului tău!

26 Nu fi printre cei care bat palma, printre cei care garantează împrumuturile!

27 Căci dacă nu ai cu ce să plăteşti, de ce să se ia patul tău de sub tine?

28 Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au stabilit părinţii tăi!

29 Dacă vezi un om rapid la munca lui, acela va sta în faţa regilor; nu va sta în faţa celor neînsemnaţi.