Capitolul 23

Statul la masă

1 Dacă te aşezi să mănânci cu un conducător, fii atent la ceea ce este înaintea ta!

2 Pune-ţi un cuţit la gât dacă tu nu eşti stăpânul sufletului [tău]!

3 Nu pofti delicatesele, pentru că ele sunt hrană mincinoasă!

4 Nu te chinui să te îmbogăţeşti şi încetează să cugeţi la aceasta!

5 Dacă-ţi arunci ochii asupra ei, nu mai este, căci îşi face aripi ca un vultur şi zboară spre ceruri.

6 Nu mânca pâinea celui cu ochi rău şi nu dori delicatesele sale!

7 Căci cum calculează în inima lui, aşa este el. Îţi va spune: „Mănâncă şi bea!”, dar inima lui nu este cu tine.

8 Bucata ta pe care ai mâncat-o o vei vomita şi vei irosi cuvintele tale plăcute.

9 Nu vorbi la urechea celui nesimţit, căci va dispreţui prudenţa cuvintelor tale!

10 Nu muta hotarul vechi şi nu intra în câmpul orfanilor!

11 Căci răscumpărătorul lor este puternic: el va apăra cauza lor împotriva ta.

12 Adu-ţi inima la disciplină şi urechea ta, la cuvintele cunoaşterii!

13 Nu-i refuza tânărului disciplina, căci dacă-l loveşti cu nuiaua, nu moare!

14 Tu îl loveşti cu nuiaua, dar îi salvezi sufletul din locuinţa morţilor.

Sfaturile unui tată

15 Fiule, dacă eşti înţelept cu inima, se va bucura şi inima mea.

16 Rărunchii mei vor tresălta de bucurie când buzele tale vor vorbi cele drepte.

17 Inima ta să nu fie geloasă pe cei păcătoşi, ci să fie în teama de Domnul toată ziua!

18 Căci este un sfârşit şi speranţa ta nu va pieri.

19 Tu, fiule, ascultă şi fii înţelept, ţine-ţi drept inima pe cale!

20 Nu fi cu cei care se îmbată cu vin şi care se îmbuibă cu carne!

21 Căci cel care se îmbată şi cel care se îmbuibă sărăcesc, iar somnolenţa înveşmântează cu zdrenţe.

22 Ascultă-l pe tatăl tău, care ţi-a dat naştere şi nu o dispreţui pe mama ta când îmbătrâneşte!

23 Cumpără adevărul şi nu-l vinde: este înţelepciune, disciplină şi pricepere!

24 Tatăl celui drept se veseleşte şi cel care a dat naştere celui înţelept se bucură de el.

25 Să se bucure tatăl tău şi mama ta şi să se veselească cea care te-a născut!

Femeia străină

26 Dă-mi, fiule, inima ta şi ochii tăi să-şi afle plăcerea pe căile mele!

27 Căci o groapă adâncă este prostituata şi fântână strâmtă, străina.

28 Ea stă la pândă ca un hoţ şi adaugă înşelătorii printre oameni.

Împotriva beţiei

29 Al cui este vaietul? Al cui este oful? Ale cui sunt discordiile? A cui plângerea? Ale cui sunt rănile zadarnice? A cui este scânteierea ochilor?

30 Ale celor care întârzie din cauza vinului, care vin să-l încerce pe cel amestecat.

31 Nu te uita la vin când este roşu, când îşi arată strălucirea în cupă şi merge de-a dreptul [la inimă]!

32 Dar muşcă la sfârşit ca un şarpe şi înveninează ca o viperă.

33 Ochii tăi se vor uita după străine şi inima va vorbi lucruri perverse.

34 Vei fi ca unul care e culcat în mijlocul mării, ca unul culcat pe vârful catargului.

35 M-au lovit, dar nu sufăr, m-au bătut, dar nu ştiu [nimic]. Când mă voi trezi, îi voi căuta din nou!