Capitolul 31

VIII. CUVINTELE LUI LEMUÉL

1 Cuvintele lui Lemuél, regele din Mássa, pe care l-a instruit mama lui.

2 Ce [să zic], fiul meu? Ce, fiul sânului meu? Și ce anume, fiul voturilor mele?

3 Nu-ţi da femeilor vigoarea şi căile tale, celor care-i distrug pe regi!

4 Nu este pentru regi, Lemuél, nu este pentru regi să bea vin şi nici pentru cei care conduc [să spună]: „Unde este băutura tare?”.

5 Ca, bând, să uite hotărârea şi să schimbe sentinţa vreunuia dintre fiii celor umili.

6 Daţi băutură tare celui care piere şi vin, celui cu sufletul amărât!

7 Să bea şi să-şi uite necazul lor şi să nu-şi mai amintească de chinul lor!

8 Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru cauza vreunuia dintre fiii celor neajutoraţi!

9 Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate, ia partea celui umil şi a celui nevoiaş!

IX. ELOGIU FEMEII DESĂVÂRŞITE

10 alef Femeia de valoare, cine o poate găsi? Ea este mai preţioasă decât coralii din depărtare.

11 bet Inima soţului ei se încrede în ea şi prada nu-i va lipsi.

12 ghimel Ea îi procură binele, şi nu răul, în toate zielele vieţii ei.

13 dalet Ea caută lână şi in şi face lucruri plăcute cu palmele sale.

14 he Este ca o corabie de comerţ, de departe aduce hrana ei.

15 waw Se scoală când încă este noapte şi dă hrană casei sale şi hotărâre slujitoarelor sale.

16 zain Se gândeşte la un câmp şi-l ia, din rodul palmelor sale plantează o vie.

17 het Îşi încinge cu putere coapsele şi-şi întăreşte braţele.

18 tet Îşi dă seama că este bun câştigul ei şi candela ei nu se stinge noaptea.

19 yod Mâinile ei se întind spre furcă şi palmele sale apucă fusul.

20 kaf Ea îşi desface palma către cel umil şi-şi întinde mâna către cel nevoiaş.

21 lamed Ea nu se teme de zăpadă pentru casa ei, pentru că toată casa ei este îmbrăcată în [haine] stacojii.

22 mem Îşi face covoare, îmbrăcămintea ei este din in şi purpură.

23 nun Soţul ei este cunoscut la porţi când se aşază cu bătrânii ţării.

24 samec Face tunici şi le vinde, dă cingători negustorului.

25 ayn Este îmbrăcată cu tărie şi strălucire şi râde în faţa zilei următoare.

26 pe Îşi deschide gura cu înţelepciune şi pe limba ei este legea bunătăţii.

27 ţade Ea păstrează căile casei ei şi nu mănâncă pâinea leneviei.

28 qof Fiii ei se ridică şi o fac fericită, iar soţul ei o laudă.

29 reş „Multe fete au făcut bogăţii, dar tu le întreci pe toate”.

30 şin Falsă este graţiozitatea şi deşartă e frumuseţea femeii, dar cea care se teme de Domnul, ea trebuie lăudată.

31 tau Daţi-i după rodul mâinilor sale şi lucrările ei s-o laude la porţi!