Capitolul 7

Apel la înţelepciune

1 Fiule, observă cuvintele mele şi păstrează la tine poruncile mele!

2 Observă poruncile mele şi vei trăi şi legea mea să fie pupila ochilor tăi!

3 Ţine-le strâns pe degetele tale, scrie-le pe tăbliţa inimii tale!

4 Spune înţelepciunii: „Tu eşti sora mea”, şi cheamă priceperea: „Ruda [mea]”.

5 Ca să te păzească de femeia venetică, de străina ale cărei cuvinte sunt ademenitoare.

Ademenirile adulterei

6 Căci prin fereastra casei mele, printre zăbrele mă uitam,

7 am văzut printre nepricepuţi, am zărit printre copii un tânăr sărac la inimă.

8 Trecea pe stradă, pe la colţul ei, şi mergea pe drumul către casa ei.

9 Era în amurg, în seara zilei, în mijlocul nopţii şi al beznei.

10 Şi, iată, o femeie [i-a ieşit] în întâmpinare în haină de prostituată şi cu inima şireată.

11 Era zgomotoasă şi neastâmpărată; picioarele ei nu puteau sta în casă.

12 Când în afară, când în pieţe, la toate colţurile era la pândă.

13 L-a prins şi l-a sărutat, i-a apucat faţa şi i-a zis:

14 „Era asupra mea o jertfă de împăcare şi astăzi mi-am împlinit voturile.

15 De aceea ţi-am ieşit în întâmpinare, ca să caut faţa ta, şi te-am găsit.

16 Mi-am împodobit divanul cu covoare, cu stofă colorată din Egipt.

17 Mi-am stropit aşternutul cu smirnă, cu aloe şi cu scorţişoară.

18 Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne bucurăm de dezmierdări!

19 Căci soţul nu este acasă, a plecat într-o călătorie îndepărtată.

20 A luat punga cu argint în mâna lui; în ziua de lună nouă va veni acasă”.

21 L-a sedus cu mulţimea convingerilor ei, l-a atras cu ademenirea buzelor sale.

22 Dintr-odată [a început] să meargă după ea, venea ca boul la înjunghiere, precum cel prost care [este tras] cu un lanţ spre disciplinare

23 până când săgeata îi spintecă ficatul, ca pasărea care se grăbeşte spre laţ şi nu ştie că acesta este împotriva vieţii sale.

24 Acum, fiilor, ascultaţi-mă şi fiţi atenţi la cuvintele gurii mele!

25 Să nu se abată inima spre căile ei, să nu rătăceşti pe potecile ei!

26 Căci pe mulţi i-a făcut să cadă străpunşi şi cei pe care i-a ucis erau puternici.

27 Casa ei este calea spre locuinţa morţilor, coborâre spre camerele morţii.