Psalmul 1

PSALMUL 1

Cele două căi

1 Fericit omul care nu umblă

după sfatul celor nelegiuiţi,

nu zăboveşte pe calea păcătoşilor

şi nu se aşază în adunarea

celor care batjocoresc,

2 dar îşi [găseşte] plăcerea

în legea Domnului

şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,

care dă rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi în tot ceea ce face are succes.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi,

nu tot aşa;

ei sunt ca pleava

pe care o spulberă vântul.

5 De aceea nu se vor ridica

cei nelegiuiţi la judecată,

nici cei păcătoşi,

în adunarea celor drepţi.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire.