Psalmul 100

PSALMUL 100 (99)

Bucuria celor care intră în templu

1 Psalm de laudă.

Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi [locuitorii] pământului,

2 slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie!

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem, poporul lui şi turma păşunii sale.

4 Intraţi pe porţile lui cu [imnuri] de laudă, intraţi cu laude în casa lui!

Lăudaţi-l şi binecuvântaţi numele lui!

5 Căci Domnul este bun, îndurarea lui ţine pe vecie

şi fidelitatea lui, din generaţie în generaţie.