Psalmul 103

PSALMUL 103 (102)

Bunătatea lui Dumnezeu

1 Al lui Davíd.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi tot ce este în mine [să binecuvânteze] numele său cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de binefacerile sale!

3 El îţi iartă toate nelegiurile

şi te vindecă de orice boală.

4 El îţi răscumără viaţa din adânc

şi te încununează cu îndurare şi dragoste;

5 el îţi satură cu bunătăţi bătrâneţea

şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.

6 Domnul face dreptate şi judecată [dreaptă]

tuturor celor care sunt asupriţi.

7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale

şi faptele sale [minunate], fiilor lui Israél.

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.

9 El nu dojeneşte la nesfârşit,

nici nu poartă pe veci [mânie].

10 El nu face după greşelile noastre,

nici nu ne răsplăteşte după fărădelegile noastre.

11 Cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,

tot atât de mare este îndurarea sa faţă de cei care se tem de el.

12 Cât de departe este răsăritul de apus,

atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el.

14 Căci el ştie din ce am fost plăsmuiţi

şi nu uită că suntem ţărână.

15 Zilele omului sunt ca iarba,

el înfloreşte ca floarea câmpului.

16 Când suflă vântul, ea nu mai este,

nici locul în care a stat nu se mai cunoaşte.

17 Dar îndurarea Domnului rămâne din veac şi până-n veac peste cel care se teme de el

şi dreptatea lui, peste copiii copiilor lor,

18 peste cei care păzesc alianţa sa

şi îşi aduc aminte de preceptele lui, ca să le împlinească.

19 Domnul şi-a stabilit în ceruri tronul său,

domnia lui se întinde peste toate.

20 Binecuvântaţi pe Domnul, toţi îngerii lui,

voi, cei puternici, care împliniţi cuvintele sale

ascultând de glasul cuvântului său!

21 Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale,

slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui!

22 Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate lucrările lui, în tot locul stăpânirii sale!

Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul!