Psalmul 110

PSALMUL 110 (109)

Mesia – rege şi preot

1 Al lui Davíd. Psalm.

Oracolul Domnului către Domnul meu:

„Şezi la dreapta mea până voi pune pe duşmanii tăi

scăunel picioarelor tale!”.

2 Domnul va întinde din Sión sceptrul puterii tale:

„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”.

3 În ziua puterii tale, tu domneşti strălucind de sfinţenie;

din sânul aurorei, ca roua te-am născut.

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău:

„Tu eşti preot în veci, după rânduiala lui Melchísedec!”.

5 Domnul este la dreapta ta,

el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.

6 Va judeca printre naţiuni,
va umple totul de cadavre
şi va zdrobi capete pe teritorii întinse
.

7 Va bea din pârâu pe cale

şi de aceea îşi va înălţa capul.