Psalmul 112

PSALMUL 112 (111)

Roadele fricii de Dumnezeu

1 Aleluia!

alef Fericit este omul care se teme de Domnul,

bet care îşi află mare plăcere în poruncile lui!

2 ghimel Seminţia lui va fi puternică pe pământ

dalet şi descendenţa celor drepţi va fi binecuvântată.

3 he În casa lui va fi belşug şi bogăţie,

wawdreptatea lui rămâne pentru totdeauna.

4 zain El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,

het el este milostiv, [plin] de dragoste şi drept.

5 tet Bun este omul care are milă şi dă cu împrumut,

iod el îşi rânduieşte bunurile cu judecată.

6 kaf El nu se clatină niciodată:

lamed cel drept va fi amintit în veci.

7 mem El nu se teme de zvonurile rele,

nun inima lui e gata şi se încrede în Domnul.

8 Inima lui este neclintită,

samec nu are nicio teamă,

ain până când îi va vedea împrăştiaţi pe asupritorii săi.

9 peh El este darnic faţă de cei sărmani,

ţade dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna,

qof iar fruntea lui se înalţă cu cinste.

10 reş Cel nelegiuit va vedea şi se va indigna,

sin va scrâşni din dinţi şi se va topi.

tau Dorinţa celor nelegiuiţi va pieri.