Psalmul 114

PSALMUL 114 (113 A)

Faptele minunate din timpul exodului

1 Când a ieşit Israél din Egipt,

casa lui Iacób din mijlocul unui popor barbar,

2 Iúda a devenit sanctuarul lui

şi Israél, stăpânirea sa.

3 Marea a văzut şi a fugit,

Iordánul s-a întors înapoi;

4 munţii au săltat ca berbecii

şi dealurile, ca mieii unei turme.

5 Mare, ce ai tu de fugi,

şi tu, Iordánule, pentru ce te întorci înapoi?

6 Munţilor, pentru ce săltaţi ca berbecii,

şi voi, dealurilor, ca mieii unei turme?

7 Cutremură-te, pământule, în faţa Domnului,

în faţa Dumnezeului lui Iacób,

8 care preface stânca într-un lac

şi cremenea, în izvoare de apă!