Psalmul 124

PSALMUL 124 (123)

Mulţumire adusă lui Dumnezeu care ocroteşte

1 Cântare a treptelor. A lui Davíd.

De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – s-o spună Israél –,

2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastră

când oameni s-au ridicat împotriva noastră,

3 atunci ne-ar fi înghiţit de vii în mânia lor aprinsă;

4 atunci ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru,

5 atunci ar fi trecut peste noi ape năprasnice.

6 Binecuvântat să fie Domnul

care nu ne-a dat pradă dinţilor lor!

7 Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul vânătorului:

laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul.