Psalmul 125

PSALMUL 125 (124)

Încredere nezdruncinată în Domnul

1 Cântare a treptelor.

Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Siónului:

el nu se clatină, ci rămâne în veac.

2 Munţii înconjoară Ierusalímul

şi Domnul stă împrejurul poporului său de acum şi până-n veac.

3 Sceptrul celui nelegiuit nu va rămâne peste moştenirea celor drepţi,

ca nu cumva cei drepţi să-şi întindă mâinile spre nelegiuire.

4 Fă bine, Doamne, celor buni

şi celor drepţi cu inima!

5 Iar pe cei ce se abat pe [cărări] strâmbe,

Domnul va face să vină peste ei faptele nedreptăţii.

Pace peste Israél!