Psalmul 126

PSALMUL 126 (125)

De la plâns la bucurie

1 Cântare a treptelor.

Când Domnul i-a întors pe locuitorii Siónului din robie,

ni se părea că visăm.

2 Atunci, gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi limba, de cântări de veselie.

Atunci se spunea printre neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi

şi suntem plini de bucurie.

4 Întoarce, Doamne, captivitatea noastră

ca pâraiele în Négheb!

5 Cei ce seamănă cu lacrimi

vor secera cu strigăte de bucurie.

6 Plecând, mergeau şi plângeau aruncând în pământ sămânţa;

venind, se întorceau cu strigăte de veselie, purtându-şi snopii.