Psalmul 128

PSALMUL 128 (127)

Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familiei celui drept

1 Cântare a treptelor.

Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale!

2 Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;

vei fi fericit şi toate îţi [vor merge] bine.

3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale;

copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale.

4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

5 Să te binecuvânteze Domnul din Sión,

ca să vezi fericirea Ierusalímului în toate zilele vieţii tale

6 şi să-i vezi pe fiii fiilor tăi!

Pace peste Israél!