Psalmul 132

PSALMUL 132 (131)

Fidelitatea lui Dumnezeu faţă de casa lui Davíd

1 Cântare a treptelor.

Aminteşte-ţi, Doamne, de Davíd

şi de toate umilirile sale!

2 Cum a jurat Domnului şi a făcut acest vot

către Cel Atotputernic al lui Iacób:

3 „Nu voi intra sub acoperişul casei mele,

nu voi urca în patul odihnei mele,

4 nu voi da somn ochilor mei,

nici odihnă pleoapelor mele

5 până când nu voi găsi un loc pentru Domnul,

o locuinţă pentru Cel Atotputernic al lui Iacób”.

6 Iată, am auzit că este în Efráta,

l-am găsit în câmpiile din Iáar!

7 Să intrăm în locuinţa lui,

să ne prosternăm înaintea scăunelului picioarelor sale!

8 Ridică-te, Doamne, [şi vino] în locul tău de odihnă,

tu şi arca puterii tale!

9 Preoţii tăi să se îmbrace în dreptate

şi credincioşii tăi să strige de bucurie.

10 De dragul slujitorului tău Davíd

nu-ţi întoarce faţa de la unsul tău!

11 Domnul i-a jurat lui Davíd într-adevăr şi nu-şi va retrage cuvântul:

„Din rodul trupului tău voi pune pe tronul tău.

12 Dacă fiii tăi vor păzi alianţa mea şi mărturiile pe care le-am dat,

atunci şi fiii lor vor sta din neam în neam pe tronul tău”.

13 Pentru că Domnul a ales Siónul,

l-a dorit ca locuinţă a lui:

14 „Acesta este locul meu de odihnă pentru totdeauna,

aici voi locui, pentru că lucrul acesta îl doresc”.

15 Voi binecuvânta [din plin] roadele lui

şi voi sătura pe sărmanii lui cu pâine.

16 Voi îmbrăca pe preoţii lui cu mântuire

şi credincioşii lui vor striga de bucurie.

17 Acolo voi face să odrăslească puterea lui Davíd,

voi pregăti o candelă pentru unsul meu.

18 Îi voi acoperi cu ruşine pe duşmanii lui,

dar peste el va străluci diadema”.