Psalmul 133

PSALMUL 133 (132)

Dragostea frăţească

1 Cântare a treptelor. A lui Davíd.

Iată cât de bine şi cât de plăcut este ca fraţii să locuiască împreună!

2 Este ca untdelemnul de preţ pe cap, care coboară pe barbă, pe barba lui Áaron,

care se prelinge pe marginea veşmintelor sale.

3 Este ca roua de pe Hermón, care coboară pe Munţii Siónului;

pentru că acolo Domnul a orânduit binecuvântarea, viaţa până în veci.