Psalmul 14

PSALMUL 14 (13)

Nebunia celor fără Dumnezeu

1 Maestrului de cor. Al lui Davíd.

A spus nebunul în inima sa:

„Nu este Dumnezeu!”.

S-au corupt, au săvârşit lucruri abominábile;

nu-i nimeni care să facă binele.

2 Domnul din ceruri priveşte spre fiii oamenilor

ca să vadă dacă există [vreun om] chibzuit,

[vreunul] care să-l caute pe Dumnezeu.

3 Toţi au deviat, s-au pervertit cu toţii;

nu-i [nimeni] care să facă binele,

nu este nici măcar unul.

4 Oare nu ştiu toţi cei ce săvârşesc fărădelegea,

care devorează poporul meu cum ar mânca o pâine

şi pe Domnul nu l-au invocat?

5 Acolo vor tremura de spaimă,

căci Dumnezeu este cu neamul celor drepţi.

6 Aţi râs de nădejdea celui sărman,

dar Domnul este refugiul său.

7 Cine va da din Sión mântuirea lui Israél?

Când va întoarce Domnul poporul său din captivitate,

va tresălta de bucurie Iacób şi se va bucura Israél.