Psalmul 141

PSALMUL 141 (140)

Rugăciune în timpul ispitei

1 Psalm. Al lui Davíd.

Strig către tine, Doamne, grăbeşte-te în ajutorul meu,

pleacă-ţi urechea la glasul meu când te chem!

2 Rugăciunea mea să se înalţe spre tine ca fumul de tămâie,

ridicarea mâinilor mele să fie în faţa ta ca ofranda de seară.

3 Pune, Doamne, strajă gurii mele

şi păzeşte uşa buzelor mele!

4 Să nu mi se plece inima spre niciun lucru rău,

spre uneltiri nelegiuite, [împreună] cu nelegiuiţii

şi cu făcătorii de rele; să nu mă înfrupt din delicatesele lor!

5 Să mă lovească cel drept şi cel credincios să-mi facă reproşuri,

nu-mi voi mai turna niciodată pe cap untdelemn înmiresmat

şi rugăciunea mea va fi continuă împotriva răutăţilor lor!

6 Judecătorii lor să fie aruncaţi de pe stânci

atunci vor auzi cuvintele mele, că sunt plăcute.

7 Cum se brăzdează şi se spintecă pământul,

aşa ne-au risipit oasele în gura locuinţei morţilor.

8 Doamne Dumnezeule, către tine sunt [îndreptaţi] ochii mei,

la tine caut adăpost; fii apărătorul sufletului meu!

9 Păzeşte-mă de laţul pe care mi l-au întins

şi de cursa făcătorilor de rele!

10 Să cadă cei nelegiuiţi în laţurile lor

până ce eu voi trece [neatins]!