Psalmul 150

PSALMUL 150

Toată făptura să-l laude pe Domnul

1 Aleluia! Lăudaţi-l pe Domnul în sanctuarul său,

lăudaţi-l în firmamentul puterii sale!

2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate,

lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită!

3 Lăudaţi-l cu sunete de trâmbiţă,

lăudaţi-l cu alăută şi harpă!

4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri,

lăudaţi-l cu instrumente de suflat şi coarde!

5 Lăudaţi-l cu cimbale [plăcut] sunătoare,

lăudaţi-l cu cimbale de veselie!

6 Să-l laude pe Domnul toată suflarea! Aleluia!