Psalmul 16

PSALMUL 16 (15)

Domnul este partea mea de moştenire

1 Imn. Al lui Davíd.

Păzeşte-mă, Dumnezeule,

pentru că îmi caut refugiu în tine!

2 I-am spus Domnului:

„Tu eşti Dumnezeul meu,

fericirea mea e numai la tine”.

3 În sfinţii care sunt pe pământ, în cei puternici,

în ei era toată plăcerea mea.

4 Îşi înmulţesc durerile cei care aleargă după [zei] străini,

dar eu nu le voi aduce nicio jertfă cu vărsare de sânge,

nici nu voi pune numele lor pe buzele mele.

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea [cu sorţi],

tu eşti acela care ai în mână soarta mea.

6 Sorţii mei au căzut pe terenul cel mai bun,

într-adevăr, moştenirea mea e minunată.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,

la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin.

9 De aceea, inima mea se bucură şi sufletul meu tresaltă de bucurie;

ba chiar şi trupul meu se va odihni în siguranţă,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,

nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău să vadă putrezirea.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii depline

şi desfătări veşnice la dreapta ta.