Psalmul 2

PSALMUL 2

Regele Mesia

1 Pentru ce se frământă neamurile

şi pentru ce cugetă popoarele

[lucruri] deşarte?

2 Regii pământului se răscoală

şi cei care conduc se înţeleg

împreună împotriva Domnului

şi împotriva Unsului său:

3 „Să rupem legăturile lor

şi să scăpăm de jugul lor!”.

4 Cel care locuieşte în ceruri surâde,

Domnul râde de ei.

5 Apoi, în mânia sa, le vorbeşte

şi, în furia sa, îi înspăimântă:

6 „Eu sunt acela care l-am uns

pe regele meu în Sión,

pe muntele meu cel sfânt!”.

7 Voi vesti hotărârea Domnului;

el mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu,

eu astăzi te-am născut.

8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele

ca moştenire

şi marginile pământului,

în stăpânire!

9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier

şi le vei sfărâma

ca pe vasul olarului!”.

10 Acum, dar, regilor,

purtaţi-vă cu iscusinţă,

trageţi învăţătură,

judecători ai pământului!

11 Slujiţi-i Domnului cu frică,

bucuraţi-vă cu teamă!

12 Luaţi aminte,

ca nu cumva să se mânie

şi să pieriţi pe cale!

Căci mânia lui se aprinde degrabă.

Fericiţi toţi aceia

care îşi caută refugiu în el!