Psalmul 20

PSALMUL 20 (19)

Rugăciune pentru rege înaintea unei bătălii

1 Maestrului de cor. Psalm. Al lui Davíd.

2 Să-ţi răspundă Domnul în ziua strâmtorării,

să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacób!

3 Să-ţi trimită ajutor din sanctuar

şi din Sión să te întărească!

4 Să-şi amintească de toate ofrandele tale

şi arderea ta de tot să fie bine primită!          Sélah

5 Să-ţi dea ţie după inima ta

şi toate planurile tale să se împlinească!

6 Vom striga de bucurie pentru mântuirea ta

şi vom înălţa stindardul în numele Dumnezeului nostru;

să împlinească Domnul toate cererile tale!

7 Acum ştiu că Domnul îl mântuieşte pe unsul său,

îi răspunde din cerul său sfânt

cu puterea mântuitoare a dreptei sale.

8 Unii se încred în carele de luptă şi alţii în caii lor,

însă noi suntem puternici în numele Domnului Dumnezeului nostru.

9 Ei s-au împiedicat şi au căzut,

iar noi ne-am ridicat în picioare şi rămânem neclintiţi.

10 Doamne, mântuieşte-l pe rege

şi răspunde-ne în ziua în care te vom invoca!